Psc Peg Equ Del Aql Cap PsA Scl Cet M2 NGC7009 M72 M73 NGC7293 - Helix (Slimák) eta Aquarids South delta Aquarids Súhvezdia