ZOZNAM PODUJATÍ DŇA HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ 2019

Organizácia Názov podujatia Miesto (adresa) Popis Dátum podujatia Vstupné Web
Krajská hvezdáreň v Žiline Deň hvezdární a planetárií Pozorovateľňa na Malom diele, Malý diel 20/1793, Žilina Denné a večerné pozorovanie oblohy pre verejnosť: Pozorovanie Slnka od 10:00 – 12:00 hod. Večerné pozorovanie oblohy od 18:30 – 20:30 hod. Pozorovať je možné len pri jasnej oblohe. 17.03.2019 Zdarmahttp://www.astrokysuce.sk
Miestna organizácia SZA Detva Dohviezdny večer Astronomická pozorovateľňa Oboznámenie sa s krásami oblohy, rozpoznávanie hviezd a súhvezdí, Messierov maratón, pozorovanie vybranej kométy alebo krátkoperiodickej premennej hviezdy 17.03.2019 19.00 Zdarma
Krajské osvetové stredisko v Nitre Deň hvezdárne v KOS Fatranská 3, 949 01 Nitra Pozorovanie oblohy, zážitkové popoludnie s 1. slovenským kozmonautom Ivanom Bellom, ktorý bude spomínať na prípravy a let do vesmíru. Okrem toho ponúkame prednášky Blízky Mesiac a Prvé pristátie ľudí na Mesiaci-50. výročie, filmy, predajnú výstavu meteoritov, ďalekohľadov fy Tromf B.B.a modelov rakiet a vesmírne detské tvorivé dielne - ako sa stať kozmonautom a tvorba rakiet. Vstupné 0,50 €. Besedu s I. Bellom podporil z verejných zdrojov FPU 16.03.2019, sobota, 16.00 - 20.00 Platí sahttp://www.kosnr.sk/den-hvezdarne-pri-kos-2019/
Centrum voľného času Košice, Hvezdáreň a planetárium Deň astronómie Popradská 86, 040 11 Košice Od 14. a 15. h - Programy pre deti a rodičov. Od 16. h - "Novinky a úkazy 2019". Od 17.30 h - Program pre mládež a dospelých. Od 14. do 19. h - astronomické výstavy a pozorovanie ďalekohľadmi za jasného počasia. Vstupné 1 Euro na celé podujatie. 16.03.2019 14:00 Platí sahttp://www.cvckosice.sk
Slovenská ústredná hvezdáreň Deň hvezdární a planetárií Hurbanovo, Komárňanská 134 Program v planetáriu; prehliadka exponátov Múzea M. T. Konkolyho; pozorovanie Slnka v historickej budove hvezdárne (v prípade priaznivého počasia); prehliadka prístrojového vybavenia hvezdárne; zábavné astronomické aktivity pre deti i dospelých 17.03.2019; od 13:30 do 19:00 Platí sahttp://www.suh.sk
HaP v Medzeve, pracovisko Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria Deň hvezdární a planetárií Štóska 174 a Mariánske námestie, 044 25, Medzev Od 15:00 - do 17:30 programy v planetáriu, výstavy, tvorivé dielne. Do 16:00 v prípade priaznivého počasie pozorovanie Slnka a od 18:00 do 20:00 pozorovanie večernej oblohy pre verejnosť na Mariánskom námestí za kostolom. Vstupné do hvezdárne 1 €/dospelý, 0,50 €/deti, verejné pozorovanie zdarma. (Prípade nepriaznivého počasia celý program bude vo hvezdárni) 17.03.2019, 15:00-20:00 Platí sahttp://www.kcubar.sk
Hvezdáreň a planetárium v Prešove Deň hvezdární a planetárií Dilongova 17, Prešov Ponuka programov v prednáškovej sieni a v planetáriu rozdelená do blokov pre deti a dospelých, so súbežným pozorovaním oblohy. 17.03.2019 od 15.00-21.00 h Platí sahttp://www.astropresov.sk/event/den-hvezdarni-a-planetarii/
SOLAR Hvezdáreň Senec Deň hvezdární a planetárií Senec Program planetária a večerné pozorovanie oblohy. 17.03.2019 17:00 Zdarmahttp://www.solarastronomy.sk/sk/planetarium-program/
Hvezdáreň v Partizánskom Spolu objavujeme vesmír..... Hvezdáreň v Partizánskom, časť malé Bielice Virtuálna prechádzka k storočnice Medzinárodnej astronomickej únie, doplnená obrazovým materiálom a videosekvenciami z návštevy Európskeho južného observatória. Program : Pozorovanie Slnka, Prezentácia jarná hviezdna obloha – súhvezdia a hviezdne objekty Pozorovanie – v prípade jasného počasia 16. 03.2019 od 16:00 Platí sahttp://www.hvezdaren.sk
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom Deň hvezdární a planetárií 2019 Dukelských hrdinov 21, Žiar nad Hronom Program v planetáriu, Prednáška "Ženy vo vesmíre", prezentácia astronomickej techniky, krst knihy "Druhá planéta". Počas celého poobedia aktivity pre deti a na solárnej terase. V prípade priazne počasia pozorovanie Slnka do 16:30, od 19:00 pozorovanie večernej oblohy. 17. 3. 2019 od 14:00 h Zdarmahttp://www.planetarium.sk
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Deň hvezdární a planetárií Hvezdáreň Roztoky Pozorovanie Slnka od 14:00 do 15:30. Pozorovanie objektov nočnej oblohy od 18:30 do 22:00. Od 14:00 do 18:00 blok prednášok, premietanie filmov s astronomickou tematikou. 16.3.2019 od 14:00 do 22:00 Platí sahttp://www.osveta.sk/kategoria/astronomia
Hvezdáreň v Banskej Bystrici Vesmír na dlani Vartovka, Banská Bystrica Vesmír na dlani - interaktívny program pre najmenších Kozmické hlavolamy - úlohy nielen pre kozmonautov Zem ako planetárne teleso - Zem v kozmickom priestore Pozorovanie Slnka a večernej oblohy ďalekohľadmi 17.03.2019 15:00 Zdarmahttp://www.astrobb.sk
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Deň hvezdární a planetárií Mierová 4, Humenné 9.00 - 11.30 hod. - Astrorozprávky 13.30 - 15.00 hod. - Pozorovanie Slnka 17.00 - 18.00 hod. - Prednáška "Apollo 11" 18.00 - 19.00 hod. - Videopásma, aktuality z kozmonautiky O 19.00 hod. začiatok pozorovania objektov nočnej oblohy 17.03.2019 Zdarmahttp://www.astrokolonica.sk
Múzeum a KC južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie Deň hvezdární a planetárií M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov (areál múzea - budova koniarne) Od 15:00 hod. program pre deti - astronomické rozprávky a zábavné aktivity. Od 17:00 hod. program pre dospelých - filmy a zaujímavosti z astronómie. V prípade priaznivého počasia pozorovanie večernej oblohy od 18:30 do 20:00 hod. 17. 03. 2019 15:00 - 20:00 hod. Zdarmahttp://www.muzeumtv.sk
Tekovská hvezdáreň v Leviciach Deň hvezdární a planetárií Sokolovská 21, Levice 16:00 - 17:00 Vesmír hrou - vesmírne dielničky pre deti, 17:00 - 18:00 Príbeh o Galileovi + planetárium pre deti, 18:00 - 19:00 Planetárium pre všetkých, 19:00 - 20:00 Prehliadka pozorovacej techniky + pozorovanie oblohy. 17.03.2019, od 16:00 do 20:00 Zdarmahttp://www.hvezdarenlevice.sk
Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika Deň hvezdární a planetárií Sládkovičova 41, Hlohovec Program v planetáriu o 14:00 Tajomstvá vesmíru, o 16:00 Fantastická cesta o 18:00 Zo života hviezd,- poskončení programu v prípade priaznivého počasia pozorovanie Slnka a večer nočnej oblohy 17.3.2019 o 14.00, 16:00 a 18:00hod. Platí sahttp://www.hvezdaren.org
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote Deň hvezdární a planetárií Tomašovská 63, Rimavská Sobota Komentovaná prehliadka astroparku, pozorovanie Slnka. Prednášky: - 100 rokov IAU (o najdôležitejších míľnikoch astronómie) - Čarovný neviditeľný svet okolo nás (fyzikálna fotografia) - Jarná obloha a jej zaujímavosti Večerné pozorovanie. 17.3.2019 15:00 Zdarmahttp://www.astrors.sk