ZOZNAM PODUJATÍ DŇA HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ 2018

Organizácia Názov podujatia Miesto (adresa) Popis Dátum podujatia Vstupné Web
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, pracovisko Hvezdáreň a planetárium Medzev Deň hvezdární a planetárií Hvezdáreň a planetárium Medzev, Štóska 174, Medzev Prednášky v planetáriu a prednáškovej sále. Tvorivé dielne. Výstava Vesmír očami detí 2018. V prípade priaznivého počasia od 14:00 do 16:00 pozorovanie Slnka cez H-alfa ďalekohľad. Vstupné: 1 euro/osoba 18.03.2018 14:00-19:00 Platí sahttp://www.kcubar.sk
Krajské osvetové stredisko v Nitre Deň hvezdárne v KOS Fatranská 3, 949 01 Nitra pozorovanie oblohy, prednášky, súťaže o ceny, astro-filmy, predaj ďalekohľadov a doplnkov od firmy Tromf, predaj meteoritov a modelov rakiet, prezentácia pc astro-programu Stellarium, modely slnečnej sústavy a planét, astro-foto poradenstvo, mytológia na oblohe, vesmír očami detí - maľujeme, vyrábame a odpaľujeme rakety - prineste si umelú fľašu 0,5 l, vstupné 0,50 € 18.3.2018 /16.00 - 20.00 Platí sahttp://www.kosnr.sk
Hvezdáreň "Júlia" Dohviezdny večer Sebechov 41/82, 962 01 Zvolenská Slatina Každému kto príde ukážeme zaujímavé a pekné objekty na oblohe v ten večer. Telefón 0902 685887 18.03.2018 19:00 Zdarmahttp://basoft@zv.psg.sk
SOLAR Hvezdáreň Senec DHP 2018 ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho Senec Denný rogram planetária od 14:00 do 19:00, simulácia oblohy a premietanie astronomických dokumentov, začiatok predstavení každú celú hodinu. V prípade dobrého počasia večerné pozorovanie oblohy od 20:00 do 24:00 :-D 18.03.2018 14:00 - 24:00 Zdarmahttp://www.solarastronomy.sk
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo DHaP Komárňanská 134, Hurbanovo Prehliadka horizontálneho slnečného spektrografu, historickej budovy hvezdárne s možnosťou pozorovania (v závislosti od počasia), program v planetáriu, interaktívne hry a pokusy. 18.03.2018 13:30 - 20:00 Platí sahttp://www.suh.sk
Tekovská hvezdáreň v Leviciach Deň hvezdární a planetárií Sokolovská 21, Levice 16:00 Vesmír hrou - program pre najmenších, 17:00, 17:30, 18:00 - program v digitálnom planetáriu, 18:30 - pozorovanie oblohy 18.03.2018 16:00-20:00 Zdarmahttp://www.hvezdarenlevice.sk
Hvezdáreň Michalovce Hurá na Mars a pozorovanie Slnka Hrádok 1, Michalovce Prevedieme Vás planétou Mars. A budeme pokračovať projektmi a snahami o dosiahnutie Marsu. V prípade jasného počasia budeme pozorovať Slnko. 18.3.2018, 13:30 Zdarmahttp://www.hvezdaren-mi.sk
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku, vysunuté astronomické pracovisko Roztoky Pozorovanie nočnej oblohy hvezdáreň Roztoky Pozorovanie nočnej oblohy pre verejnosť 17.3.2018 20:00 Zdarmahttp://www.osveta.sk
Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika programy v planetáriu ul. Sládkovičova č.41, 920 01 Hlohovec 15:00 hod. TAJOMSTVÁ VESMÍRU 16:00 hod. TAJOMSTVÁ VESMÍRU 17:00 hod. FANTASTICKÁ CESTA 18:30 hod. VESMÍRNE OTÁZNIKY Vstupné: 1,70 Euro dospelí, 1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r. 1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r. 18.3.2018 Platí sahttp://www.hvezdaren.org
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella Deň hvezdární a planetárií Dukelských hrdinov 21, Žiar nad Hronom Prezentácia slnečnej sústavy a diania na nočnej oblohe v novom digitálnom planetáriu, komentovaná ukážka simulácie letu na obežnú dráhu Zeme, planéty v 3D zobrazení. Pre najmenších budú pripravené hry a súťaže s astronomickou tematikou. V prípade priaznivého počasia budeme pozorovať Slnko a večernú oblohu prostredníctvom astronomickej techniky s výkladom nášho odborného pracovníka. 18. marec 2018, 14:00 - 20:00 h Zdarmahttp://www.planetarium.sk
Krajská hvezdáreň v Žiline Deň hvezdární a planetárií Na Malý diel 1793/20 Dopoludnie pozorovanie Slnka a Venuše, večer pozorovanie nočnej oblohy. 18.03.2018 10:00 - 12:00 a 18:00 - 20:00 Zdarmahttp://www.astrokysuce.sk
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom Deň hvezdární a planetárií Mierová 4, Humenné Dopoludnie vyplnia astrorozprávky, popoludní bude pripravené teleskopické pozorovanie Slnka, podvečer prednášky na zaujímavé témy a po zotmení večerné teleskopické pozorovanie objektov oblohy. 18.03.2018 9:00 - 20:00 Zdarmahttp://www.astrokolonica.sk
Centrum voľného času, pracovisko Popradská 86, Košice Deň hvezdární a planetárií Popradská 86, 040 11 Košice O 14. a 15.h. programy v planetáriu pre detí a rodičov O 16. h. prednáška "Novinky z astronómie a významné úkazy 2018" O 17:30 h. Program v planetáriu pre mládež a dospelých. Výstavy: Astrofotografia Roba Barsu, 3D-Vesmír, Vesmír očami detí. Pozorovanie Slnka a Venuše ďalekohľadom za jasného počasia. V čase podujatia bude v CVČ aj neastronomické podujatie "Medodeň" o včelárstve. 17.03.2018 14:00 - 19:00 Platí sahttp://www.cvckosice.sk
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote Deň hvezdární a planetárií Tomašovská 63, Rimavská Sobota Zaujímavý program nielen z astronómie: astropark, prednášky, výstavy, pozorovanie, premietanie... http://www.astrors.sk/akcie2018/DHAP/DHAP2018.jpg 18.03.2018 od 15:00 Zdarmahttp://www.astrors.sk
Hvezdáreň v Banskej Bystrici Deň hvezdární a planetárií Vartovka, Banská Bystrica Vesmír na dlani - interaktívny program pre najmenších Čarovná fyzika - ukážky fyzikálnych pokusov Človek a vesmír - ako sa človek dostal k pozorovaniu oblohy V prípade pekného počasia pozorovanie Slnka a večernej oblohy. 18.3.2018 15:00 - 20:00 Zdarmahttp://www.astrobb.sk
Hvezdáreň v Partizánskom Vesmír na dosah Hvezdáreň v Partizánskom, časť malé Bielice Vesmír na dosah - prezentácie k astronomickým udalostiam v roku 2018, simulácie úkazov, aktuálne udalosti a novinky zo sveta planét a hviezd. V prípade priaznivého počasia pozorovanie Slnka, slnečných protuberancií a objektov na nočnej hviezdnej oblohe oblohe . 17. 03. 2018 od 16:00 - 22:00 Platí sahttp://www.hvezdaren.sk
MO SZA Sobotište Deň astronómie Hvezdáreň Sobotište 16:00 - 18:00 Prednášky a prezentácie 18:00 - 20:00 Večerné pozorovanie 17.03.2018 16:00 Zdarmahttp://www.hvezdaren-sobotiste.sk
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, útvar astronómie Deň hvezdární a planetárií M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov 14:00 - 16:00 Detské vesmírne popoludnie - astrorozprávky, hry, súťaže. V prípade priaznivého počasia - pozorovanie Slnka 16:00 - 18:00 - Premietanie astronomických dokumentov, prehliadka oblohy pomocou astronomického programu Stellarium Výstava Vesmír očami detí 18. 3. 2018 14:00 - 18:00 Zdarmahttp://http://www.muzeumtv.sk/