image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Za Mgr. Ladislavom Košinárom

Ľudia majú podobné životné dráhy ako hviezdy: Zrodia sa, vedú svoj aktívny život a nakoniec odchádzajú z tohto sveta. My si však vždy spomenieme na ich svetlo, ktorým nám svietili do života niečím magickým rovnako ako hviezdna obloha.

Aktívny a plodný život prežil aj Mgr. Ladislav Košinár, nestor amatérskej astronómie na Slovensku, vášnivý turista, učiteľ, ktorý vedel pre spoznávanie krás Zeme i vesmíru nadchnúť viacero generácií. Opustil nás 27. júla 2016 vo veku 87 rokov, nikto ani len netušil, že aj o ňom budeme čoskoro hovoriť už iba v minulom čase...

 

Veď ešte 29. júna sme sa s ním stretli na odhalení pamätnej tabule Dr. Ľudmily Pajdušákovej v Radošovciach a 16. júla sme si na turistickom pochode na Bradle pripomenuli výročie narodenia Dr. M. R. Štefánika. Na oboch akciách sa brilantne zhostil svojho príhovoru, k obom osobnostiam vedel povedať zaujímavé a poučné fakty, nad ktorými sa dalo zamyslieť tak ako to robil celý život.

Ladislav Košinár sa narodil 6. februára 1929 v Piešťanoch. Po absolvovaní tunajšieho gymnázia vstúpil do školských služieb a po ukončení vojenskej prezenčnej služby začal pôsobiť na Záhorí. V roku 1963 vykonaním štátnej záverečnej skúšky na Pedagogickom inštitúte v Trnave získal úplné vysokoškolské vzdelanie. V tomto období sa jeho pracoviskom stáva Základná deväťročná škola v Sobotišti, kde ako riaditeľ zotrval až do odchodu do dôchodku v roku 1989.

Práve Sobotište je miestom, kde prežil najplodnejšie roky svojho života. Keďže jeho vášňou bola astronómia, rozhodol sa vybudovať v areáli školy hvezdárničku. Tento zámer sa mu podarilo v roku 1972 doviesť do úspešného konca a odvtedy je táto, na prvý pohľad nenápadná budova centrom astronómie na Záhorí. V astronomickom krúžku odovzdával svoje vedomosti a skúsenosti žiakom a študentom, z ktorých mnohí sa stali jeho kolegami, či už v Slovenskom zväze astronómov alebo v Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Obe organizácie ocenili jeho prínos pre rozvoj amatérskej astronómie na Slovensku udelením čestného členstva a pri príležitosti 80-tych narodenín bol po ňom pomenovaný asteroid (16869) Košinár.

V našom zväze pôsobil ako predseda Ústredného výboru resp. Rady SZA 9 rokov, neskôr bol predsedom kontrolnej a revíznej komisie. Aj potom sa však živo zaujímal o dianie v amatérskej astronómii, nevynechal ani jedno valné zhromaždenie SZA. Ostáva nám už len poďakovať za príjemné chvíle strávené v jeho spoločnosti, za láskavý humor a nadhľad nad životom, ktorý dokázal preniesť i na svoje okolie. Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 1. augusta 2016 o 14.00 v obradnej sieni na cintoríne v Senici.

 S. Štefeček

Spomienka na L. Košinára od I. Míčka na astro.cz (1. 8. 2016)

Článok k 80-tim narodeninám L. Košinára: Duch astronómie v Sobotišti a asteroid Košinár (marec 2009)

 

Hvedáreň v Sobotišti

Prípitok L. Košinára pred "svojim asteroidom" (2009)

P. Rapavý odovzdáva jubilantovi k 80-tim narodeninám špeciálnu "asteroidku"

V rozhovore s dr. Markovou, predsedníčkou ČAS

Manželka Oľga s osvedčením o pomenovaní asteroidu

Jubilant a Ivoš Míček, podpredseda Společnosti pro meziplanetární hmotu

Príhovor na Bradle (2016)

S priateľmi E. Potůčkom a dr. Rušinom - 35. výročie založenia hvezdárne v Sobotišti (2007)

 

александр лобановский харьковбосоножки 2017 на низком ходулобановский обыск
Joomla templates by a4joomla