image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Cena Jindřicha Zemana 2017

Česká astrofotografie měsíce (ČAM) existuje už od roku 2005, jej partnerom je aj Slovenský zväz astronómov. Tým porotcov každý mesiac volí „Astrofotografa mesiaca“ a od roku 2013 udeľuje prestížnu Cenu Jindřicha Zemana (predtým Astrofotograf roku).

 

Cenu laureátovi odovzdáva na slávnostnom stretnutí zložiek České astronomické společnosti aktuálny predseda ČAS, čestný predseda ČAS RNDr. Jiří Grygar, CSc. a predseda ČAM Z. Bardon. Cenu Jindřicha Zemana za astrofotografii roku 2017 získal prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. a Bc. Petr Horálek za snímku „Odhalené vrstvy Slunce“.

Nakoľko sa však prof. Druckmüller z vážnych dôvodov nebude môcť tohtoročného setkání složek 24. marca v Prahe zúčastniť osobne, Cenu Jindřicha Zemana mu odovzdal priamo na jeho materskom pracovisku (Ústavu matematiky FSI VUT v Brně) Z. Bardon. Priateľská a slávnostná atmosféra bola umocnená prítomnosťou riaditeľa ústavu  prof. RNDr. Josefa Šlapala, CSc. a tajomníčky pre oborové štúdiá Mgr. Jany Hoderovej, PhD.

Viac o tohtoročnej voľbe, predaní ceny, ako aj popis víťaznej fotografie nájdete TU.

P. Rapavý

 

 Laureát CJZ 2017 s riaditeľ Ústavu matematiky FSI VUT v Brne prof. RNDr. Josefom Šlapalom, CSc. (vľavo) a predsedom ČAM Z. Bardonom (foto J. Hoderová)

 

prof. Druckmüller s diplomom a plaketou (foto J. Hoderová)

 

plaketa Cena Jindřicha Zemana za astrofotografii

Joomla templates by a4joomla