image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

ZO ŽIVOTA MO: Ocenenie našich členov

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote bola otvorená 4. októbra 1977 ako prvá účelová budova hvezdárne na Slovensku, a od roku 1994 v nej má svoje sídlo aj Slovenský zväz astronómov. Astronómia sa stala súčasťou mesta, obe organizácie svojimi výsledkami mu robia dobré meno nielen na Slovensku ale aj za hranicami. Na počesť Rimavskej Soboty, ako výraz uznania práce hvezdárne, bola v roku 2001 pomenovaná aj planétka (20495) Rimavská Sobota.

 

Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 4. mája 2018 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska pri príležitosti Dní mesta za účasti predstaviteľov družobných miest ocenili aj dvoch našich členov.

Najvyššie ocenenie, Cenu mesta, udelilo Mestské zastupiteľstvo RNDr. Daniele Rapavej „Za propagáciu a zviditeľňovanie mesta v oblasti astronómie, založenie výchovno-vzdelávacieho areálu vo Hvezdárni v Rimavskej Sobote a za úspešnú reprezentáciu v súťaži organizovanej OSN pri príležitosti Medzinárodného roku svetla“. Tohtoročné ocenenie je priam symbolické, nakoľko jedna z Dankiných fotografií bude prezentovaná aj pri otvorení Medzinárodného dňa svetla 16. mája v sídle UNESCO v Paríži.

Pamätnú plaketu Za zásluhy o rozvoj mesta udelil primátor mesta aj RNDr. Pavlovi Rapavému (cena mesta za rok 2000).

 

D. Rapavá si Cenu mesta prevzala z rúk primátora JUDr. Jozefa Šimka (foto: A. Gecse)

 

Zápis do mestskej kroniky (foto: A. Gecse)

 

Plaketa Za zásluhy o rozvoj mesta (foto: A. Gecse)

 

Pri kultúrnom programe mali mnohí zimomriavky pri speve nevidiaceho Maroša Banga, ktorý je často nazývaný

aj ako slovenský Bocelli

Joomla templates by a4joomla