image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

ZO ŽIVOTA MO: V Rimavskej Sobote bilancovali

V sobotu 14. júla 2018 sa uskutočnila každoročná výročná schôdza MO SZA Rimavská Sobota, za účasti väčšiny členov, tentokrát sa nás zišlo 20 takmer z celého Slovenska. Niektorí boli s nami len virtuálne, pre pracovné či vážne osobné dôvody sa zúčastniť nemohli (Vaňo, blahoželáme).

Oficiálny začiatok schôdze bol stanovený na 17:00, avšak príprava na „udalosť“ začala oveľa skôr a niektorí pricestovali už v piatok. Predsedníčka MO, pani Katka Kerekešová, už v dostatočnom predstihu vyzvala všetkých aby zaslali informácie o svojich aktivitách, ktoré súvisia s našou organizáciou.

Po príchode všetkých, ktorí účasť na výročnej schôdzi potvrdili, začala oficiálna časť privítaním členov a následnou správou o činnosti. Nuž a nebolo toho veru málo, správa o činnosti bola obsiahla - od práce organizačnej, cez súťaže, pozorovania až po publikácie odborných prác či fotografií na prestížnych stránkach. Pozornosť si zaslúžila aj správa o hospodárení či návrhy na častejšie stretávanie sa. Správu viacerí členovia ešte doplnili, pri niektorých aktivitách si niektorí jednotlivci vypočuli slová chvály aj potlesk.

Po voľbe staronového výboru a záverečnej diskusii oficiálny program skončil a stretnutie pokračovalo voľnou rozpravou s následným pozorovaním objektov dennej oblohy. V posledných rokoch sa už stalo tradíciou, že k výročnej členskej schôdzi, k všeobecnej spokojnosti a radosti patrí guľáš. Šéfkuchár Belino (V. Klčo) sa tento rok skutočne vytiahol v čom mu ochotne pomáli už od dopoludnia Katka Žilinská a Emil Potůček. Keďže viacero účastníkov bolo cezpoľných, unimobunky síce pripravené boli, no niektorých privítali až neskoro v noci.

Po zotmení mali členovia možnosť pozorovať objekty nočnej oblohy priamo pomocou ďalekohľadov v kupolách alebo teleskopov umiestených priamo na ploche Astroparku. Druhej časti slovného spojenia Astropark, dala význam, okrem iného nachádzajúceho sa v parku, aj nečakaná nočná návšteva v podobe spoločníčky sovy myšiarky ušatej. Pripomínala sa a sprevádzala nás svojím pískaním skoro počas celej doby trvania stretnutia a potešili sme sa jej pozorovaním.

Bolo veľmi príjemné stretnúť všetkých členov osobne po roku, prípadne po dlhšej dobe. Aj keď v dnešnej dobe je sila telekomunikácií veľká, osobné stretnutie nič nevynahradí. Teším sa na ďalšie stretnutia a nielen na výročnej schôdzi MO. Záverom chcem poďakovať pracovníkom hvezdárne v Rimavskej Sobote a všetkým, ktorí sa pričinili o toto skvelé stretnutie.

Dovidenia priatelia.

So želaním tmavej oblohy

Vraťo Čillik

(foto D. Rapavá, K, Kerekešová, M. Makuchová)

 

To sme my aj s Bakom :-)

 

Šéfkuchár v akcii. Tento rok sa mu guľáš podaril excelentne

 

Správa o činnosti bola obsiahla

 

Brigitta priniesla krásnu knihu, a aj tento rok sa potešila tým členom, s ktorými mohla komunikovať vo svojej rodnej nemčine

 

Tady je tak krásne, tady je taková pohoda, tady jsem tak rád...

 

Nočná debata pred kupolou

 

Neskoro po polnoci už veľmi teplo pri pozorovaní nebolo, no veselo áno

 

Myšiarka ušatá si sadla aj na smerovníky k ďalekohľadom

 

 

 

Joomla templates by a4joomla