image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

ZO ŽIVOTA MO - Astrokemp Perzeidy 2018

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle hostilo aj v tomto roku odborno-pozorovateľský astrokemp „Perzeidy 2018“, ktorého väčšinu účastníkov tvorili členovia MO SZA Humenné. V termíne od 7. do 14. augusta 2018 sa počas každej noci 12 členov expedície venovalo vizuálnemu pozorovaniu meteorov roja Perzeidy podľa metodiky International Meteor Organization (IMO). Ďalší traja účastníci mali na starosti zachytávanie meteorov fotograficky. Medzi nimi bol aj vzácny hosť,

český astrofotograf Petr Horálek, ktorý pôsobí ako fotoambasador pre Európske južné observatórium v Čile.

Počasie prialo pozorovaniam takmer každú noc, len dve boli jasné iba z časti. Veľmi dobré pozorovacie podmienky na odrazili na výslednom počte zaznamenaných meteorov, ktorých bolo celkom 2947. Perzeidám patrilo 2384 a sporadickým meteorom 563 záznamov. Vizuálne pozorovania prebiehali v jednej alebo dvoch skupinách zložených zo 4 až 6 účastníkov. Celkový čas pozorovaní predstavoval 24 hodín a 35 minút pozorovacieho času.

Hlásenia o prelete meteoru obsahujú jasnosť meteoru a jeho rojovú príslušnosť, teda či daný meteor bol „perzeidou“. Sú to dáta najviac požadované pre potreby IMO, pretože ich analýza môže napovedať o rozložení častíc v prúde meteoroidov roja. Ten tvoria čiastočky materiálu pochádzajúceho z kométy 109/P Swift-Tuttle, ktorej dráhu pretína naša planéta každoročne práve v období okolo 12. augusta. Spätne takto možno dať do súvisu aktivitu meteorického roja s aktivitou kométy.

Program astrofotografie bol úspešný hlavne vďaka zachyteniu niekoľkých jasných meteorov – bolidov. Nadšenie vyvolal najmä bolid z maximovej noci, ktorý rozžiaril oblohu 12. augusta o 23.55 hod. LSEČ. Odhady jasnosti bolidu sa ustálili na -8 magnitúde. Stopu po prelete tohto bolidu bolo v atmosfére badať voľným okom ešte nasledujúcich 10 min.

V rámci denného programu sa účastníci okrem spoločenských hier a oddychu venovali aj astroturistike, keď absolvovali trasu Malej cesty planét z kolonického observatória na rekreačno-športový areál Bejvoč v obci Kolonica a dvakrát zdolali Kolonické skaly na úbočí vrchu Nežabec. Na zabezpečenie stravy pre účastníkov bola využitá aj dotácia od Slovenského zväzu astronómov.

Počasie na tohtoročných Perzeidách prialo aj P. Horálkovi, ktorému sa podarilo na čip svojho fotoaparátu zachytiť jasný boli s dlhotrvajúcou stopou, ktorý bol uverejnený ne centrálnej stránke spaceweather.com a 17. 8. 2018 bol aj snímkou APOD (Astronomy Picture of the Day). Časozberné video stopy si pozrite na tomto odkaze a podrobnejší článok o tomto mimoriadnom úkaze napísal dr. Spurný a P. Horálek.

Astrokemp Perzeidy 2018 sa aj tohto roku konal s podporou Slovenského zväzu astronómov v rámci podpory činnosti. Ďakujeme.

 

Mgr. Peter Mikloš

predseda MO SZA Humenné

 

Účastníci Astrokempu Perzeidy 2018 pred kupolou Astronomického observatória na Kolonickom sedle

Joomla templates by a4joomla