Konferencia Životné prostredie miest

Uverejnené piatok, 16. november 2018, 12:10
Napísal: Pavol Rapavý

2. októbra 2018 sa konal v Novej synagóge v Žiline, centre pre súčasné umenie a kultúru, IX. ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest (zelené mesto, zdravé mesto = udržateľné mesto). Organizátorom konferencie bola Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

 

Cieľom konferencie bolo podporiť úsilie miest cielené na zlepšenie kvality životného prostredia a prechod na zelené hospodárstvo pri súčasnom rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja. Konferencia bola určená primátorom miest, odborníkom mestskej, verejnej a špecializovanej štátnej správy, urbánnym expertom, odborným a vedeckým pracovníkom, ktorí sa zaoberajú tvorbou

mestského prostredia, členom občianskych iniciatív a širokej verejnosti.

Nakoľko svetelné znečistenie je vážnym environmentálnym problém, bola aj naša Sekcia ochrany pred svetelným znečistením požiadaná o príspevok na tejto konferencii, ktorý predniesol RNDr. M. Znášik. S kladnou odozvou účastníkov Súčasťou konferencie bola aj výstava fotografií zo súťaže Svieťme si na cestu...nie na chodník.

Z konferencie bol vydaný na CD zborník prednášok (ISBN 978 - 80 - 89503 - 92 - 6)

PR

 

Účastníci konferencie

 

Medzi poslucháčmi veľmi dobre zarezonovala prednáška Dr. Znášika o svetelnom znečistení

 

Výstava o svetelnom znečistení