image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Za prof. Karlom Kudelom

Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. (5. 9. 1946  Ostrava – 20. 1. 2019 Košice) bol významnou osobnosťou nielen slovenského, ale aj svetového kozmického výskumu. Posledná rozlúčka s týmto vzácnym človekom bola 25. 1. v kaplnke cintorína sv. Rozálie v Košiciach. Prof. Kudela bol jedným zo zakladateľov vedeckého smeru kozmická fyzika u nás.

 

Od roku 1971 pracoval na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, je spoluautorom niekoľkých monografií a vyše 250 vedeckých prác. Zúčastnil sa viacerých zahraničných študijných pobytov (Rusko, USA, Kanada, Japonsko, Švajčiarsko, Taliansko, Fínsko, ČR, MR), vychoval niekoľko doktorandov a aktívne sa zúčastňoval aj tradičných slnečných seminárov. Za jeho poslednej ceste sa s ním prišli rozlúčiť spolupracovníci a kolegovia od nás aj zo zahraničia, priatelia, študenti aj zástupcovia astronomickej obce.

 

Z príhovoru Ing. Jána Baláža, PhD.

Vážená smútiaca rodina, vážené smútočné zhromaždenie,

s hlbokým smútkom a účasťou sme sa dnes zišli, aby sme dali posledné zbohom nášmu kolegovi profesorovi Karlovi Kudelovi, vzácnemu človeku, dlhoročnému vedúcemu Oddelenia kozmickej fyziky na našom ústave experimentálnej fyziky SAV. Smrť ho vytrhla z nášho pracovného kolektívu a my sa pri tejto smutnej príležitosti skláňame pred jeho životným dielom ktoré zanechal na našom pracovisku, ale najmä vo svetovej vede, v poznávaní nášho sveta a roly človeka v ňom.

Karel Kudela sa narodil v roku 1946 v Ostrave, vysokoškolské štúdium absolvoval na Fakulte jadrového inžinierstva Českého vysokého učení technického v Prahe a čoskoro po ukončení štúdia nastúpil v roku 1974 na košický ústav experimentálnej fyziky, kde pracoval 47 rokov až do dnešných dní.

Zaoberal sa najmä výskumom energetických častíc v kozme a kozmického žiarenia. Bol hlavným vedeckým koordinátorom viacerých fyzikálnych experimentov na vesmírnych satelitoch ako aj pozemných meraní kozmického žiarenia na observatóriu SAV na Lomnickom štíte. Významne prispel k poznaniu dynamiky energetických častíc v magnetosfére Zeme a heliosfére, k potvrdeniu odozvy slnečných neutrónov na zemskom povrchu počas slnečných erupcií, k potvrdeniu súvislosti medzi kozmickým počasím a kozmickým žiarením a aj k mnohým ďalším hodnotným vedeckým výstupom v oblasti kozmickej fyziky.

Je spoluautorom viac ako 250 originálnych vedeckých publikácií. Na pôde Košíc organizoval viaceré vedecké konferencie svetového významu a prednášal na pozvanie na mnohých zahraničných vedeckých podujatiach. Bol členom viacerých vedeckých výborov významných svetových sympózií, dlhoročným predsedom národného výboru Komisie pre kozmický výskum COSPAR, členom Medzinárodnej akadémie astronautiky, zastával funkciu predsedu vedeckej rady na ÚEF a bol členom vedeckých rád viacerých partnerských inštitúcií.

Bol vedúcim mnohých vedeckých projektov VEGA, APVT, APVV, COST, INTAS, 6FP a 7 FP ako aj partnerského pracoviska európskych štrukturálnych fondov:  „Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia“.

V rámci pedagogickej činnosti viedol vzdelávanie v oblasti kozmickej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ a Technickej univerzite v Košiciach, vychoval viacero doktorandov.

Smutná správa zasiahla mnoho jeho priateľov, kolegov, vedeckých osobností po celom svete, prijali sme na našom pracovisku mnoho kondolencií.

Statočná a svedomitá práca, ktorou prispieval k nášmu dielu, bude nám vždy príkladom a povzbudením. Ďakujeme za všetku tú námahu a obetu, ktoré vynaložil pri uskutočňovaní našich spoločných cieľov.

Česť jeho pamiatke!

 

Na dobovej fotografii na ÚEF SAV

 

 

Pri analýze dát z vedeckého satelitu INTERBALL

 

 

Ako zapálený lektor na slnečnom seminári (Papradno 2008)

 

V zamyslení pri otvorení Medzinárodného roku astronómie (St. Lesná 2009)

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla