image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Európske solárne dni 2019 – zapojte sa!

Európske solárne dni (ESD) sú najväčšou osvetovou kampaňou zameranou na využívanie solárnej energie v Európe, ktorá v posledných ročníkoch dokázala osloviť stovky tisíc ľudí vo viac ako 20-tich štátoch.

Na Slovensku ESD už od roku 2010 organizuje Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje, n. o. (Slovak Renewable Energy Agency – SK REA) a jedným z jej partnerov je aj Slovenský zväz astronómov.

Zapojenie sa astronómov do tejto významnej akcie je ďalšou pridanou hodnotou množstva  uskutočnených podujatí, veď k Slnku, a všetkému čo s ním súvisí, máme blízko. ESD sú určené všetkým: žiakom, študentom, učiteľom, rodičom s deťmi ale aj podnikateľským subjektom či širokej verejnosti.

Tohto roku budú ESD organizované od 29. apríla do 17. mája a sú určené pre všetky vekové kategórie: žiakom, študentom, učiteľom, rodičom s deťmi ale aj podnikateľským subjektom či širokej verejnosti.

SK REA poskytuje organizátorom informačné a propagačné materiály ako aj drobné upomienkové predmety, ktoré môžete využiť ako odmeny.

Zapojenie sa do organizácie je jednoduché, stačí vyplniť registračný formulár.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.solarnedni.sk/, kde sú aj manuály pre organizátorov, nápady pre školy a obce, študijné materiály, fakty o energii, kvízy či maľovanky.

Súčasťou tohtoročných ESD bude aj Medzinárodný deň svetla (IDL) 16. mája, ktorý bol prvýkrát slávnostne vyhlásený vlani v sídle UNESCO v Paríži. Samozrejme, k svetlu patrí aj tma, a tak našim cieľom je poukazovať aj na nutnosť ochrany nočného životného prostredia a hviezdnej oblohy. Aj tejto problematike sa venuje nielen IDL ale aj program Tmavé nebo pre všetkých v rámci podujatí k 100. výročiu založenia Medzinárodnej astronomickej únie.

 P. Rapavý

 

Joomla templates by a4joomla