image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

40. výročie SOPiZ PTMA

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) je združenie poľských astronómov a Sekcja Obserwacji Pozicji i Zakryč PTMA je jednou zo sekcií tohto združenia, ktorá sa venuje pozičným pozorovaniam a zákrytom. Vzájomná spolupráca poľských a slovenských pozorovateľov v tejto oblasti, ktorí väčšinou boli a sú členmi SZA, začala ešte koncom minulého storočia.

 

Prvé kontakty s nami nadviazali „krakovskí hvezdáriLeszek Benedyktowicz a prof. HenrykBrancewicz (čestný predseda PTMA) so stredoslovenskými pozorovateľmi, predovšetkým z Rimavskej Soboty. Krátko nato absolvovali dve poľské skupiny pozorovateľov na juhu rimavskosoboského okresu spoločné pozorovanie dotyčnicového zákrytu Aldebarana Mesiacom. Keďže počasie vtedy pozorovateľom prialo, získali zaujímavé výsledky. Tieto o pár mesiacov neskôr využili pri ďalšom dotyčnicovom zákryte Aldebarana Mesiacom v Lodži (Poľsko), kde práve slovenskí kolegovia upozornili poľských organizátorov na pravdepodobný posun hranice tieňa, ktorý sa pozorovaním potvrdil.

Od tých čias sme absolvovali viacero spoločných pozorovaní (dotyčnicové zákryty, zákryty hviezd asteroidmi, zatmenia Slnka...) a zúčastnili sme sa viacerých spoločných podujatí. Aj preto sme aj tento rok dostali pozvanie na konferenciu pri príležitosti 40. výročia SOPiZ-u, ktorá sa uskutočnila v dňoch 27. – 28. 4. 2019 vo Varšave. Akcie sa zúčastnili J. Gerboš, predseda MO SZA v Banskej Bystrici a pracovník banskobystrickej hvezdárne (KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom) a Renáta Kolivošková, pracovníčka Hvezdárne a planetária v Prešove. Na konferencii spoločne prezentovali prehľadovú prednášku o slovenskej astronómii, astronomických štruktúrach, vzájomných poľsko-slovenských projektoch ale aj o úspechoch dosiahnutých pri pozorovaní pozičných úkazov.

Pozvanie na výročnú konferenciu SOPiZ nás potešilo a sme radi, že vzájomná spolupráca s poľskými priateľmi pokračuje a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

J Gerboš (foto W. Burzyński)

Program konferencie ako aj viac fotografií: http://www.sopiz.ptma.pl/

... a ešte niekoľko poznámok...

  • S našimi priateľmi (nielen zákrytármi) z Poľska sa stretávame každoročne na konferencii KOLOS (KOLOS 2018).
  • Ďalšie kontakty s astronómami z Poľska sme získali pri realizácii viacerých národných (napr. Vesmír v priamom prenose) aj cezhraničných projektov (napr. Karpatské nebo), kde bol SZA spolupracujúcou organizáciou alebo partnerom projektov.
  • Z Prešova sa zákrytom aktívne venoval M. Socháň, ktorý si ich zamiloval v Rimavskej Sobote, kde bol na vojne. Za pozorovaniami cestoval s ťažkým batohom aj do Poľska a tak si od nich zaslúžil pomenovanie „żelazny obserwator”.

 

Časť účastníkov konferencie

 

J. Gerboš a R. Kolivošková pri pozvanej prednáške o astronómii a pozorovaní zákrytov na Slovensku

 

Prezentácia K. Guhla, predsedu IOTA/ES

Joomla templates by a4joomla