image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Kolofota 2020

Toto tradičné stretnutie je každoročne organizované okolo jarnej rovnodennosti a jedným zo spoluorganizátorov je aj SZA. Tohto roku však plánovaný ostatný marcový víkend bol v dôvodu karanténnych opatrení organizátormi zrušený. Jednou z prvých možností po čiastočnom uvoľňovaní prísnych opatrení bolo obdobie krátko pred júnovým novom Mesiaca 18. – 20. 6. 2020. Toto obdobie však nie je najpriaznivejšie pre astronomické fotografiu a tak bol prispôsobený aj odborný program. Kolofota 2020 dostala podnázov „Quo vadis, astronómia na Slovensku?“

 

Pre viacerých členov SZA alebo SAS pri SAV malo byť stretnutie „povinnou jazdou“ už aj z toho dôvodu, že sa mal nakrúcať dokumentárny film „Jas nočnej oblohy a svetelné znečistenie“ (Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky CVTI SR). Astrofotografi teda prišli aj so svojim vybavením, no keďže predpoveď počasia nebola priaznivá, filmový štáb svoju účasť len deň konania konferencie odriekol. Je to škoda, lebo hvezdári pri dôležitých akciách či pozorovania majú vždy „povinný optimizmus“ a ten sa takmer vždy ukáže ako riešenie správne.

Meteorológovia predpoveďou síce nesklamali, no mali sme aj obdobia bez dažďa či búrok a čiastočne aj s jasnou oblohou. Plánované „Nočné putovanie parkom tmavej oblohy za slnovratom“ však muselo byť zrušené, lesné cesty a cestičky boli premočené a nerealizoval sa ani nedeľňajší ranný výjazd do okolia Čiernej nad Tisou, kde mala byť viditeľná od nás maximálne fáza zatmenia Slnka.

Program sa splnil a svojou obsahovou stránkou bol veľmi prínosný. A nielen jednotlivé príspevky, ale zvlášť diskusie a kuloárne rozhovory. Kolega z Kysúc musel účasť v poslednej chvíli odmietnuť, no spojili sme sa s ním videokonferencuiou a naživo sa tešili spoločnosti jeho kolegýň, ktoré doviezli aj peknú výstavu fotografií, ktoré skrášlili vnútorné priestory planetária.

Oficiálna správa Kolofota 2020 (Mgr. R. Adam, odborný pracovník hvezdárne)

V tomto roku sa tradičný seminár Kolofota konal pre obmedzenia spojené so šírením koronavírusu v náhradnom termíne 18. – 20. júna 2020. Organizačne ho zastrešili Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Slovenský zväz astronómov a Neinvestičný fond Teleskop. Podujatie zamerané na prezentáciu teoretických základov i praktických zručností najmä v oblasti astrofotografie sa tento rok nieslo v duchu hľadania odpovede na otázku „Quo vadis, astronómia na Slovensku?“

Na kolonickom observatóriu sa stretlo celkom 19 účastníkov podujatia, ktorí do programu prispeli štrnástimi príspevkami. Prvé dva príspevky boli venované astrofotografii na Kolonickom sedle, ktorej sa venujú jej dvaja pracovníci. Snímky rôznych objektov hviezdnej oblohy nafotené od minuloročnej Kolofoty prezentoval odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne Mgr. Róbert Adam. Vytváraniu časozberných videí hviezdnej oblohy sa už niekoľko rokov venuje externý pracovník VH Štefan Gojdič, ktorý pre účastníkov pripravil dve videá s najlepšími zábermi.

Hlavná téma seminára „Quo vadis, astronómia na Slovensku?“ bola na programe v druhý deň. Prvý príspevok riaditeľa Vihorlatskej hvezdárne RNDr. Igora Kudzeja, CSc. rozvíril zaujímavú diskusiu o konceptoch budúceho rozvoja astronomických zariadení na Slovenku a začlenení Slovenska do agentúry ESA. Odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne Mgr. Peter Mikloš prezentoval nie veľmi dobrý stav výučby astronómie na Slovensku. Z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach popísal doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. rozvoj astronómie na katedre teoretickej fyziky a astrofyziky a možné otvorenie nového študijného programu bakalárskeho stupňa pre budúcich potenciálnych pracovníkov hvezdární na Slovensku. Kam má nakročené Krajská hvezdáreň v Žiline sme sa dozvedeli od jej riaditeľa RNDr. Jána Mäsiara, ktorý sa s nami spojil na diaľku prostredníctvom video-prezentácie. Zo správ z ciest astronómov najviac zaujala prezentácia z Islandu lektora Róberta Barsu s bohatou fotografickou dokumentáciou.

V sobotu 20. júna zazneli dva príspevky venované pozorovaniam. S výsledkami pozorovaní interstelárnej kométy a asteroidov účastníkov oboznámil Mgr. Marek Husárik, PhD. z astronomického ústavu SAV. Odborný pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka zakončil seminár prezentáciou o inovatívnom spôsobe online pozorovaní astronomických objektov pre verejnosť, ktoré prebiehali na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Aj napriek nepriazni počasia boli účastníci radi, že sa mohli po dlhšej dobe opäť stretnúť. Dúfajme, že nasledujúca Kolofota prebehne v klasickom marcovom termíne.

 

Spoločná fotografia - všetci vzorne v príslušných rozstupoch a v rúškach. To by z nás iste mali radosť a možno by aspoň v tomto prípade boli astronómovia vzorom pre celé Slovensko :-). Nuž a aby sme sa poznali, na rúškach mal každý svoje meno. (foto R. Adam)

 

Prívalové dažde urobili zo schodišťa pri planetáriu pôsobivé kaskády. Ak by však bol dážď dlhší, možno by sme sa aj v planetáriu či brodili.

 

Zažili sme aj príjemné chvíľky bez atmosférických zrážok, prípadne aj s teplým, ešte stále jarným Slnkom

 

Pôsobivý obrázok spod pergoly pri odborných diskusiách urobil M. Husárik len mobilom, no je na ňom pekne vidieť aj Škorpión

 

Vstup do planetária spestrovala aj rozkvitnutá fakľovka (Kniphofia uvaria), foto M. Husárik

 

Joomla templates by a4joomla