image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Bezovec 2020

Tradičné konferencie na Bezovci, zamerané predovšetkým na stelárnu astronómiu, už majú svoju históriu a trvalé miesto medzí významnými podujatiami nielen u nás. Tohto roku sa uskutoční už 52. ročník „Bezovec 2020“, no miesto sa zmenilo a účastníkov privíta Hlohovec – mesto ruží. Hlavnými organizátormi sú Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.

Konferencia je príležitosťou na stretnutia profesionálov a záujemcov o pozorovanie premenných hviezd ako aj ďalšie oblasti astrofyziky, je to možnosť oboznámiť sa s prácou kolegov, ako aj prezentovať výsledky vlastných pozorovaní

Tradičný jarný termín zmenili karanténne opatrenia, a tak sa konferencia uskutoční 1. – 3. októbra 2020 a bude spojená aj so slávnostným otvorením vynovených priestorov hvezdárne v Hlohovci. Zameranie konferencie bude tohto roku širšie, doplnené aj o prezentácie odbornej a vedeckej činnosti astronomických zariadení, združení či jednotlivcov.

Bližšie podrobnosti sú na oficiálnej stránke konferencie.

Joomla templates by a4joomla