image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Zomrel doc. Luboš Perek

Doc. doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr. h.c. (26. 6 1919 – 17. 9. 2020) patril k našim najvýznamnejším astronómom. Do dejín sa zapísal nielen ako astronóm, ale predovšetkým ako človek, ktorý pomohol definovať kozmický priestor, a ako prvý upozornil na závažnú problematiku kozmického smetia.

 

Narodil sa v Prahe,  študoval astronómiu a matematiku na Masarykovej univerzite v Brne a Karlovej univerzite v Prahe. Venoval sa viacerým oblastiam astronómie, jeho najznámejšou prácou je Catalogue of Galactic Planetary Nebulae (Perek, Kohoutek, 1967). Stál pri zrode najväčšieho 2-metrového ďalekohľadu v Československu (1967), ktorý od roku 2012 nesie jeho meno. Bol učiteľom mnohých významných astronómov (napr. J. Grygar, L. Kohoutek, Z. Sekanina, J. Palouš, P. Lála, L. Sehnal). Pracoval a prednášal na významných observatóriách a univerzitách (Mt. Wilson, Mt. Palomar, NW University). Bol riaditeľom Astronomického ústavu ČSAV (1968 – 1975) a v rokoch 1975 – 1980 pôsobil vo funkcii vedúceho oddelenia pre vesmírne záležitosti OSN. V Medninárodnej astronomickej únii bol generálnym tajomníkom (1967 – 1970). Od roku 1980 bol kozultantom a emeritným pracovníkom AsÚ AV ČR, je po ňom pomenovaný asteroid (2900) Luboš Perek.

Za svoju prácu získal množstvo ocenení, medzi inými aj Cenu J. Janssena, ktorú v roku 1907 dostal aj M. R. Štefánik.

Občiansku statočnosť prejavil L. Perek aj v časoch normalizácie. Od prezidenta USA R. Nixona prijal ako dar mesačnú horninu (dnes vo Vojenskom historickom ústave), ktorú doniesli astronauti Apolla 11 a ktorú oficiálni predstavitelia ČSSR odmietli. Podobne prijal aj malú československú vlajku, ktorú mu venoval E. Cernan, ktorý bol v roku 1974 u nás „tajne“ ako novinár na Inchebe.

Luboš Perek bol mimoriadne priateľskou a empatickou osobnosťou s dobrým vzťahom aj k amatérskej astronómii. V jenom rozhovore v časopise Kozmos (Kozmos 6/1999) spomenul, že teraz „na staré kolená“ je aj on už aj amatérom, je to jeho koníček, zaujíma sa o astronomické javy a rád sa díva na nočnú oblohu...

Je nám cťou, pán docent, že sme Vás poznali!

P. Rapavý

Niektoré zaujímavé odkazy

Luboš Perek – nekrolog (prof. Jan Palouš)

Tlačová správa k 100. narodeninám

Video ČT24 k 101. narodeninám L. Perka

Čriepky zo života Luboša Perka – generálneho tajomníka IAU

Luboš Perek – Učená společnost České republiky

skvelá kniha  Libuše Koubská: Hvězdář diplomat (životní příběh doyena české astronomie Luboše Perka), nakl. Academia 2011

 

Foto: Luděk Kovář, Wikimedia Commons

 

Luboš Perek s Ewine van Dishoeck, prezidentkou Medzinárodnej astronomickej únie (foto P. Hrdlička, 2019)

 

L. Perek so svojimi žiakmi (L. Kohoutek, Z. Sekanina, J. Grygar) na Astronomickom festivale Brno 1999 (foto P. Rapavý)

 

Pozdrav čitateľom Kozmosu

 

 

 

Joomla templates by a4joomla