image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Zomrel Ing. Marcel Grün

Ing. Marcel Grün (20. 11. 1946, Cheb – 2. 11. 2020, Praha) patril k našim významným popularizátorom astronómie a predovšetkým kozmonautiky a kozmického výskumu. Jeho záujem o hviezdy vzbudil jeho starý otec, ktorý mu v Českých Budějoviciach o nich rozprával a spolu oblohu aj pozorovali. V Prahe vyštudoval Fakultu strojní ČVUT a neskôr aj pedagogiku. Navštevoval krúžky a kurzy na Petřínskej hvezdárni, už ako 15-ročný bol jej demonštrátorom a v roku 1967 začal pracovať v Planetáriu Praha a v rokoch 2000 – 2017 bol riaditeľom Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy (Štefánikova hvězdárna, Hvězdárna Ďáblice, Planetárium Praha).

 

Napísal stovky článkov, poznali sme ho z rozhlasu i televízie, je autorom (spoluautorom) 10 populárno-vedeckých kníh. Poslucháčov vedel zaujať, jeho prednášky trvali aj niekoľko hodín a kuloárne diskusie niekedy až takmer do rána. Energia z neho priam sršala, pre výskum vesmíru dokázal nadchnúť snáď každého.

Pôsobil vo viacerých národných aj medzinárodných organizáciách, bol pri zrode České kosmické kanceláře, aktívne pôsobil v České astronomické společnosti (zvlášť jej Astronautickej sekcie), bol členom Rady pro kosmické aktivity (MŠMT ČR) a predsedom Sdružení  hvězdáren a planetárií, ktorého členmi boli aj niektoré hvezdárne zo Slovenska. V 70. a 80. rokoch úzko spolupracoval Československým fandomom, milovníkmi sci-fi literatúry a filmu. Prispel k úspechu študentského projektu Perun, ktorý v roku 1979 zvíťazil v medzinárodnej súťaží a úspech zopakovali aj s projektom slnečnej plachetnice.

V roku 1999 Medzinárodná astronomická únia na jeho počesť pomenovala planétku (10403) Marcelgrun, v roku 2014 mu Akademie věd ČR udelila Čestnú medailu Vojtěcha Náprstka za propagáciu vedy a 2. 1. 2018 mu bolo udelené čestné občianstvo hlavného mesta Prahy.

S M. Grünom sme sa spriatelili pri jeho prednáškach v Rimavskej Sobote a viacerí naši členovia ho spoznali pri exkurzii v roku 2014.

Pekné vyznanie, ktoré mi hovorí zo srdca, napísal Pavel Gabzyl:

„Z Prahy přišla moc smutná zpráva. Marcel byl pro mě rocker a zároveň džentlmen mezi popularizátory. Úžasný, plný života a mouder. Marceli, věřím, že Ti vesmír vybral to nejhezčí místo mezi hvězdami. Budeš nám všem strašně chybět a děkujeme za všechno.“

Posledná rozlúčka bude 11. 11. 2020 o 12:20 h na Olšanskom cintoríne v Prahe.

Bolo nám cťou, Marcel, že sme Ťa poznali!

P. Rapavý

 

Všechnopárty K. Šípa (15. 4. 2011) 

Niektoré články M.Grüna na iDnes.cz

 

 Ing. Marcel Grün pod kupolou planetária (autor:  Nguyen Phuong Thao(ftg), montáž: Technet.cz)

 

Nekrológ z pera Pavla Suchana

Zemřel Marcel Grün, ale je tu s námi stále

Když přišla zpráva, že 2. listopadu 2020 zemřel emeritní ředitel Hvězdárny a planetária hlavního města Prahy a popularizátor astronomie a kosmonautiky Marcel Grün, bylo to pro mně jako kdybych narazil do zdi. Svět se na chvíli zastavil ... Ano, věděl jsem o jeho špatném zdravotním stavu, se kterým dlouho statečně bojoval. Dalo se to čekat, řekli byste.  A když to přišlo ... na to není nikdo nikdy připravený. Zejména pak v tomto případě, protože odešel člověk po všech stránkách mimořádný. 

Ing. Marcel Grün se narodil 20. listopadu 1946 v Chebu. Dětství prožil střídavě v Českých Budějovicích a v Praze, kde vystudoval Fakultu strojní ČVUT. Na petřínské hvězdárně v Praze absolvoval kroužky a kurzy astronomie a později zde působil jako demonstrátor.

Marcel Grün, který patřil k nejznámějším popularizátorům vědy v Československu, spojil  celý svůj profesní život s pražskou hvězdárnou. Jejím zaměstnancem byl od roku 1967, ředitelem  Hvězdárny a planetária hl. m. Prahy pak mezi lety 2000 až 2017. Jako popularizátor astronomie a kosmonautiky má na kontě tisíce přednášek, stovky článků, rozhovorů a vystoupení v rozhlase a televizi. V roce 2003 stál u zrodu České kosmické kanceláře, neziskové organizace usilující o rozvoj kosmonautiky v ČR. Byl také předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti a předsedou Sdružení hvězdáren a planetárií. Akademie věd mu v roce 2014 udělila Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za propagaci vědy. V roce 2018 se stal čestným občanem Hlavního města Prahy. Jeho jméno bude navždy kroužit po obloze v podobě planetky 10403 Marcelgrün pojmenované po něm Mezinárodní astronomickou unií.

Byl neuvěřitelně pracovitý, pamětníci vzpomínají např. na to, jak s ním připravovali návrhy na pojmenování útvarů na Venuši. Ale především byl skvělým a nezastupitelným popularizátorem kosmonautiky. Po stránce vědomostní, ale i svým výrazným hlasem s typickým, nezaměnitelným "r". Ten hlas byste poznali na světelné roky daleko. Sám o sobě hrdě říkával, že se svým oborem - kosmonautikou - žije od jejího samého počátku od šedesátých let. Dveřmi jeho pracovny v pražském Planetáriu procházeli takové osobnosti jako Vladimír Remek, James Lovell, Eugen Cernan či John Blaha. Ti, kdo ho znali, vzpomínají na jeho znalosti, inteligenci, laskavý a svébytný humor a obrovskou sečtělost. Často citoval z Rudyarda Kiplinga, ostatně citát se dostal i na smuteční oznámení. Samostatnou kapitolou byla jeho rodina, která pro něj velmi znamenala.

Byli jsme si osobně blízcí. Ale to nebylo tak těžké, Marcel Grün byl velice přátelským člověkem, ochotným po svých přednáškách ještě dlouho do noci diskutovat o vesmíru a životě v něm, to ostatně asi potvrdí řada čtenářů Kozmosu. Že byl Marcel Grün velmi přátelský a zároveň odborníkem na slovo vzatým, potvrzuje i Milan Halousek z České kosmické kanceláře a současný předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti: „Bude chybět, lidí jeho formátu a rozhledu tady moc nemáme.”

Marcel Grün se o astronomii začal zajímat díky svému dědečkovi, který mu v dětství v Českých Budějovicích vyprávěl o hvězdách. Milý dědečku, děkuji Ti, jak jsi svého vnoučka inspiroval. Rád jsem si prohlížel fotografie malého Marcela s raketou a užíval si toho, co pro nás, až dorostl, dokázal. Zemřel v 73 letech, ale jeho vlídná povaha, napsané knihy, nahrané rozhlasové pořady a tisíce dalších věcí mu zajistily nesmrtelnost.

Jsi tu mezi námi, Marceli.

 

2. január 2018 - symbolické odovzdávanie funkcie riaditeľa J. Rozehnalovi (foto P. Suchan)

 

Diplom čestného občana Prahy (foto P. Suchan)

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla