image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Snehová vločka na titulke TPT

Časopis The Physics Teacher (TPT) je recenzovaný akademický časopis vydávaný spoločnosťou AIP Publishing v mene Americkej asociácie učiteľov fyziky (American Association of Physics Teachers – AAPT) založenej v roku 1930. Jeho základným cieľom bolo zabezpečiť “šírenie fyziky, najmä výučbou”, to prvé združenie tohto druhu na svete a dnes má prívržencov a členov po celom svete. AAPT sa venuje histórii a filozofii fyziku, aplikovanej fyziky, výučby fyziky (učebné osnovy, pedagogika, laboratórne cvičenia a pod.) a recenzii kníh.

Z úvodnej stránky: AAPT ...profesionálne členské združenie vedcov, ktorí sa venujú zlepšovaniu porozumenia a ocenenia fyziky prostredníctvom výučby.

Na obálke decembrového čísla The Physics Teatcher je fotografia snehovej vločky, ktorá „pristála“ pred objektívom Daniely Rapavej, našej čestnej členky SZA, a redakcia TPT ju požiadala o súhlas s uverejnením.

Danka sa venuje aj fyzikálnej fotografii, niekoľko jej fotografií už bolo uverejnených v tomto časopise v sekcii vizualizácia fyziky a toto je tretia fotografia na obálke tohto prestížneho časopisu.

Nuž a pekná fotografia, tentokrát ľadu v polarizovanom svetle, je aj na obálke Československého časopisu pro fyziku číslo 5/2020 (dvojmesačník českých a slovenských fyzikov), ktorý od roku 1951 vydáva Fyzikální ústav AV ČR.

Blahoželáme!

 

Príjemným prekvapením bola aj aktualizácia oficiálnej FB stránky TPT s textom:

Our December cover is another astonishing photograph by Daniela Rapava, a delicate snowflake occupying an improbable perch. Dr. Rapava’s work has been featured on TPT covers and in "Visual Physics" in the past—see TPT issues from Nov. 2018, Dec. 2016, Oct. 2016, May 2015, and April 2015.

 

 

Makrofotografie přírodního ledu v polarizovaném světle.

Fotografie: Daniela Rapavá, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote

 

Joomla templates by a4joomla