image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

Úvod do systémovej ekológie I

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie a ekológie vydala učebnicu Úvod do systémovej ekológie I (Od environmentálnej krízy k princípom ekologickej zložitosti a organizácie ekologických systémov) od kolektívu autorov pod vedením Ing. Petra Saba, CSc.

Odporúčame ju, veď astronómom je problematika ekológie už tradične blízka. Podobná publikácia (učebnica) nielen u nás, ale aj v širšom európskom meradle absentovala. Odborný text je doplnený kvalitnými obrázkami, grafmi, schémami. Kniha navodzuje aj množstvo filozofických otázok, za každou kapitolou sú otázky a kritické zamyslenie. V závere knihy je rozsiahly zoznam použitej literatúry.

Knihu si je možné stiahnuť TU.

Dva úryvky z publikácie...

„Medzinárodné vedecké tímy identifikovali deväť hlavných kritických procesov, ktoré narúšajú život udržiavajuce subsystémy Zeme... zistili v niekoľkých prípadoch ich vysoké narušenie, prekročenie „prahov bezpečia“, bezprecedentné v celej ľudskej histórii... Každý z nich má totiž potenciál pri prekročení ich planetárnych hraníc (rozumej ekologických limitov) posunúť celý Zemský systém do nového stavu, ktorý nemusí byť priaznivý pre ľudskú spoločnosť.“

„Známy je príklad rozpadu stredovekej ostrovnej civilizácie Veľkonočného ostrova... príbeh Veľkonočného ostrova je pre nás varovnou metaforou – tak ako je tento ostrov osamotený v oceáne (vzdialený 2 000 km od najbližšieho ostrova v Polynézii), tak aj Zem je osamotená v obrovskom priestore nám ľuďom známeho vesmíru a v prípade náhlych nepriaznivých zmien Zemského systému nemáme kam uniknúť. “

 

Táto učebnica čiastočne nadväzuje na knihu Ohrozenie o ochrana biodiverzity, a astronómovia sa s P. Sabom stretli na úspešnom seminári o svetelnom znečistení.

Joomla templates by a4joomla