image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

2% pre astronómiu v roku 2021

Milí priatelia astronómie! Slovenský zväz astronómov (SZA) je občianske združenie, ktorého cieľom je spájať astronómov amatérov i profesionálov na Slovensku. Nám všetkým učarovala krása nočnej oblohy. Pomáhame si, zdieľame skúsenosti, stretávame sa už 50 rokov. Tento rok je rokom práve tohoto krásneho okrúhleho jubilea.


Zväz organizuje alebo spolupracuje pri mnohých odborných prednáškach a seminároch, kde si vymieňame vedomosti z rôznych oblastí astronómie. Stredobodom jeho záujmu je stále aj verejnosť, pre ktorú usporadúva mnoho podujatí i pozorovaní oblohy. Popularizácia astronómie v tejto oblasti patrí medzi najdôležitejšie poslania SZA. Za dôležité si kladie aj prácu s mládežou na školách. Každý rok prebiehajú súťaže na rôznych stupňoch odbornosti, výstavy, prednášky, exkurzie a ďalšie podujatia. K tým najvýznamnejším celoslovenským patria každoročné Dni hvezdární a planetárií, fotosúťaž „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“, Slovenská amatérska obloha, pozorovania oblohy a meteorických rojov pre verejnosť na hvezdárňach a ďalšie. O mnohých zaujímavých javoch sa verejnosť dozvedá prostredníctvom tlačových správ SZA alebo priamo z televízie, kde vystupujú členovia nášho zväzu.

Najviac sa asi zviditeľnil úsilím o zachovanie tmavej nočnej oblohy, aby sme pri pohľade na ňu naozaj mohli vidieť objekty vesmíru. Svetelné znečistenie nad obývanými oblasťami našej Zeme je vážnym problémom dnešnej doby a je to práve SZA, ktoré sa ním zaoberá a zaznamenáva také úspechy, ako je založenie už troch parkov tmavej oblohy na Slovensku.

Bohužiaľ, astronómia na Slovensku rozhodne nepatrí medzi finančne preferované oblasti. Činnosti a podujatia SZA, nesú na pleciach väčšinou neprofesionálni astronómovia a nadšenci, ktorí do slovenskej astronómie a jej popularizácie investujú svoj voľný čas a aj peniaze. Našťastie, každý z nás, zamestnanec, živnostník, alebo právnická osoba, má možnosť presne určiť, kam pôjde aspoň malá, 2 %-ná časť dane a určiť účel, na ktorý sa naše peniaze použijú.

Chceli by ste podporiť činnosti SZA aj v roku 2020? Ak áno, urobte to. Nie je to nič zložité – stačí požiadať mzdovú učtáreň o príslušné formuláre, alebo vašu účtovníčku o vyplnenie údajov na poukázanie 2-% dane nášmu zväzu. Tu sú potrebné údaje:

 

Meno: Slovenský zväz astronómov

IČO: 00470503

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo účtu:  IBAN SK16 5200 0000 0000 0571 6075

 

Ďakujeme!

 

V prípade, že ste sa rozhodli poukázať SZA 2 % dane, prosím využite na to príslušné formuláre (vyhlásenie o poukázaní sumy 2020 a potvrdenie o zaplatení dane 2020, ktoré Vám dá zamestnávateľ), ktoré odovzdajte na príslušnom daňovom úrade. Právnické osoby určujú prijímateľa priamo v daňovom priznaní.

Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že vám prinesie zážitky z prednášok a pozorovaní úžasného, bizarného sveta nad našimi hlavami.

Rada SZA

Joomla templates by a4joomla