Vzájomné zákryty a zatmenia galileovských mesiacov Jupitera

Uverejnené nedeľa, 04. apríl 2021, 15:25
Napísal: Admin

Počas tohtoročnej jari máme opäť šancu sledovať vzájomné zákryty a zatmenia štyroch najväčších mesiacov Jupitera. V porovnaní s rokom 2015 sú pre pozorovateľov na severnej pologuli podmienky menej priaznivé, čo však neznamená, že sa neoplatí pokúsiť sa zaznamenať takýto druh úkazu.

 

 Galileovské mesiace Jupitera obiehajú takmer presne v rovine rovníka svojej materskej planéty a tak v priebehu jej 12-ročnej siderickej obežnej doby nastávajú dve obdobia, kedy dochádza k spomínaným úkazom. Deň po jarnej rovnodennosti prechádzala Zem rovinou Jupiterovho rovníka (t. j. planetocentrická deklinácia Zeme bola nulová) a začiatkom mája nastane analogická situácia so Slnkom, z čoho môžeme dedukovať, že sa práve nachádzame v takomto období.

V priloženej tabuľke je výber úkazov viditeľných na našom území od apríla až do konca augusta. Všetky časy sú v UT, pri type úkazu je ako prvý uvedený mesiac, ktorý úkaz spôsobuje, druhý je zakrytý resp. v tieni; písmeno medzi nimi je skratkou pre zatmenie (E – eclipse) resp. zákryt (O – occultation). Trvanie úkazu je v minútach, pokles jasnosti v magnitúdach.

 

 

Podrobnejšie informácie získate na stránke: https://www.imcce.fr/recherche/campagnes-observations/phemus/phemu

 RNDr. Svetozár Štefeček