image001.jpgimage002.jpgimage003.jpgimage004.jpgimage005.jpg

2 % pre astronómiu v roku 2017

Kto dnes číta Kozmos a sleduje stránky Slovenského zväzu astronómov, tomu nemôže ujsť rastúca rozmanitosť jeho aktivít. Tie sa vďaka 2 %  , sponzorom ale najmä nadšeniu členov rozšírili o priamu podporu pozorovateľskej činnosti členov SZA i astronomických krúžkov a to nielen konkrétnymi akciami organizovanými Radou SZA, ako napr. seminár SAO, ale i vlastnými, prostredníctvom dotácie a podpory svojich projektov, astronomických prednášok, pozorovaní, či seminárov. Naďalej pokračovali tradičné akcie ako Deň hvezdární a planetárií, ktorý spoluorganizuje a kde sa informovalo aj tento rok o nadchádzajúcich významných astronomických udalostiach ako napr. prechod Merkúra.

Problematika svetelného znečistenia a parkov tmavej oblohy je stále ťažisková, v tomto roku vyvrcholila v medzinárodnej aktivite založenia triparku, spojená bola s popularizáciou výročia meteoritu Kňahyňa. O mnohých udalostiach sa verejnosť dozvedá práve prostredníctvom našich členov, vystupujúcich v masmédiách, či prostredníctvom tlačových správ. Ich počet neustále rastie a z tohto podhubia rastie i záujem mladých. Tých najšpičkovejších, ktorí reprezentujú Slovensko na astronomickej olympiáde, v spolupráci so SAS podporuje aj SZA, ten masovejší záujem zase realizuje aj v spolupráci s firmou Tromf aj v novej netradičnej súťaži asTROMFmania, pod záštitou nášho kozmonauta Bellu.

Paradoxne, tak ako sa astronómia potichu vytráca z osnov vyšších ročníkov ZŠ, prichádza k tým najmenším a tak nejeden malý génius chce diskutovať s nočníkmi, ako nazvali hvezdárov deti z materských škôl na akciách v Banskej Bystrici, práve o čiernych dierach.

O to je úloha prinášať verejnosti najnovšie informácie z objavov astronómie, náročnejšia. SZA tak plní dôležitú kultúrno-spoločenskú úlohu a dokáže ako v prípade aktivít a informácií o svetelnom znečistení priamo vplývať na zmenu v správaní ľudí. To, že tmavá obloha je naším prírodným dedičstvom a bez nej človek stráca významnú hodnotovú dimenziu svojej existencie, dnes už nikto nepochybuje. Názov súťaže Svieťme si na cestu, nie na hviezdy, je tak zároveň aj výzvou pre všetkých, ktorí chcú pomôcť tomu, aby aj naše deti mohli stáť raz v úžase pod tmavou oblohou, husto posiatou klenotmi hviezd a cítiť, že sú súčasťou toho nedozerného vesmíru, uvedomovať si pri tom skutočnú hodnotu prírody, Zeme i zmysel svoje existencie.

Až také veľké ambície má SZA a môže ich plniť len vďaka nadšeniu členov a vašej podpore z 2 % . Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že sa vám vráti v podobe zážitkov z prednášok a pozorovaní úžasného, bizarného sveta nad našimi hlavami. Aj vďaka SZA si v ňom stále viac ľudí hľadá svoje miesto...

D. Rapavá

 

meno:              Slovenský zväz astronómov

IČO:                 00470503

právna forma:    občianske združenie

sídlo:                Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota

číslo účtu:         SK1652000000000005716075

V prípade, že ste sa rozhodli poukázať na účet SZA 2 % dane, prosím využite na to príslušné formuláre (vyhlásenie o poukázaní sumy a potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám dá zamestnávateľ), ktoré odovzdajte na príslušnom daňovom úrade. Právnické osoby určujú prijímateľa priamo v daňovom priznaní.

Фильчаков прокурорпосуда опт украинасиликон на судака
Joomla templates by a4joomla