Mapa inštalácií zariadení využívajúcich solárnu energiu na výrobu elektriny a tepla na území Slovenska
V spolupráci so Slovak RE Agency – Slovenskou agentúrou pre obnoviteľné zdroje energie