Priatelia pozorovatelia,

mnohí z nás, ktorí často obraciame zrak k nočnej oblohe, pocítili potrebu vytvoriť pre svoje pozorovania zázemie - svoju vlastnú pozorovateľňu. Aj na Slovensku máme sieť takýchto malých hvezdárničiek. Niektoré sami poznáte, o existencii iných možno netušíte. Zmyslom týchto stránok je pokúsiť sa formou jednoduchej registrácie zmapovať ich. Podobne, ako sme prednedávnom zverejnili slovenskú mapu astronomických zariadení, mala by postupne vzniknúť aj mapa súkromných astronomických pozorovateľní. Pozývame vás preto k aktívnej účasti na jej tvorbe zaregistrovaním tej vašej. Formulár vám ponúka na výber, koľko informácií o vás sprístupníte a jeho vyplnenie nezaberie veľa času. Výsledky budú priebežne zobrazované v nasledovnom zozname.

Akékoľvek prípadné otázky smerujte na tomas.dobrovodsky@szaa.org. Ďakujeme vám, ak sa rozhodnete spolu s nami spropagovať informácie o vašej domácej hvezdárni a zároveň aj o činnosti v amatérskej astronómii u nás.