IAU prijala nových čestných členov

O menovaní čestných členov IAU, medzi ktorými je aj Zdeněk Bardon sme už informovali začiatkom júna.

Oficiálne oznámenie sa však uskutočnilo až 26. augusta 2021, v posledný deň XXXI. General Assembly IAU (GA IAU), kde bolo menovaných 11 nových členov, ktorých predstavila gen. tajomníčka IAU prof. Teresa Lago.

Medzi laureátmi bolo milé počuť aj meno nášho člena a priateľa Zdenka, ktorý na svojom FB profile napísal: „Musím se přiznat, že slyšet svoje jméno před tak významným fórem je neskutečná pocta.

Téměř nemožná věc se stala skutečností. V žádném případě se nechci vychloubat, ale mezinárodního ocenění Honorary Member of the IAU si nesmírně cením. Osobně to cítím jako poctu několika týmům a úsilí mých spolupracovníků, protože jednotlivec neznamená nic. V každém případě musím poděkovat Českému národnímu komitétu astronomickému IAU (ČNKA) a České astronomické společnosti (ČAS) za nominaci na prestižní cenu. Samozřejmě velké poděkování patří Mezinárodní astronomické unii (IAU) za schválení a udělení.“

Táto kategória čestného členstva bola zavedená na XXX. GA IAU vo Viedni v roku 2018 ako oficiálne uznanie jednotlivcom, ktorí významne prispeli k pokroku astronomického výskumu a kultúry vo svojej krajine, ale ktorí sa nekvalifikujú ako jednotliví členovia.

Videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=Fbx4Il-unZ8 (predstavenie nových čestných členov cca od min 11:25 a priamo toho „nášho“ o 14:00).

11 nových čestných členov IAU

(viac podrobností aj s ich stručným predstavením: https://www.iau.org/news/announcements/detail/ann21048/)

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.