Odborné sekcie

Sekcia astronomickej fotografie

Predseda: Ing. Róbert Barsa (rob.barsa @ gmail.com)
Odborný garant: Mgr. Karol Petrík
Člen vedenia: Vladimír Mešter

Viac informácií »


Sekcia astronomickej terminológie

Predsedníčka: Mgr. Eva Plávalová, PhD. (plavalova @ komplet.sk)
Odborný garant: Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.
Členovia vedenia: Mgr. Eduard Koči, Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Externá garantka: Mgr. Iveta Vančová (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, SAV)

Viac informácií »


Sekcia histórie astronómie

Predseda: Mgr. Stanislav Šišulák, PhD. (stan.sisulak @ gmail.com)
Odborný garant: RNDr. Svetozár Štefeček
Člen vedenia: Renáta Kolivošková

Viac informácií »


Sekcia medziplanetárnej hmoty

Predseda: Mgr. Juraj Peržo (juraj.perzo @ gmail.com)
Odborný garant: doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.
Člen vedenia: Mgr. Ján Sadiv

Viac informácií »


Sekcia ochrany pred svetelným znečistením

Predseda: RNDr. Jaroslav Merc (jaroslav.merc @ gmail.com)
Odborný garant: RNDr. Peter Begeni
Člen vedenia: RNDr. Pavol Rapavý

Viac informácií »


Sekcia pre výskum Slnka

Predseda: RNDr. Ivan Dorotovič, CSc. (ivan.dorotovic @ suh.sk)
Odborný garant: RNDr. Ján Rybák, CSc.
Člen vedenia: RNDr. Pavol Rapavý

Viac informácií »


Sekcia pre vzdelávanie a popularizáciu astronómie

Predseda: RNDr. Svetozár Štefeček (stefecek.s @ gmail.com)
Odborný garant: Bc. Drahoslava Výbochová
Členovia vedenia: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., Mgr. Katarína Žilinská

Viac informácií »


Sekcia premenných hviezd a exoplanét

Predseda: Pavol A. Dubovský (var @ kozmos.sk)
Odborný garant: doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD.
Člen vedenia: Mgr. Emil Kundra, PhD.

Viac informácií »


Sekcia zákrytov a zatmení

Predseda: Matej Korec (korec @ planetarium.sk)
Odborný garant: RNDr. Stanislav Kaniansky
Člen vedenia: RNDr. Richard Komžík, CSc.

Viac informácií »


 

V prípade, že chcete rozšíriť členskú základňu jednej alebo viacerých sekcií je možnosť prihlásiť sa prostredníctvom formulára -  Prihlasovací formulár »

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.