Miestne organizácie SZA

Miestne organizácie Slovenského zväzu astronómov sú základnými organizačnými jednotkami SZA. Niektoré z nich majú vlastnú právnu subjektivitu a podliehajú priamo Rade SZA. Miestna organizácia môže vzniknúť všade tam, kde má záujem o členstvo minimálne šesť členov. Založenie miestnej organizácie schvaľuje Rada Zväzu.

Miestna organizácia SZA plní svoje poslanie a úlohy v zmysle stanov SZA, pokynov a uznesení orgánov SZA. Najvyšším orgánom miestnej organizácie je výročná členská schôdza, ktorú zvoláva výbor miestnej organizácie. Výbor musí byť minimálne trojčlenný a tvorí ho predseda, tajomník a hospodár. Funkčné obdobie výboru miestnej organizácie je jeden rok. Výbor zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze, orgánov SZA a riadi činnosť miestnej organizácie. Za činnosť MO SZA zodpovedá jej predseda, ktorý rokuje a podpisuje v jej mene. Členská schôdza prijíma členov miestnej organizácie. Organizáciu a právomoc miestnej organizácie určuje Rada Zväzu v Organizačnom a rokovacom poriadku. Miestna organizácia zaniká ak za jej zachovanie hlasuje menej ako 6 členov. Ak MO SZA porušuje stanovy SZA môže byť uznesením Rady SZA zrušená. Po zániku miestnej organizácie rozhoduje o jej majetku Rada Zväzu.

V súčasnosti na Slovensku pôsobí spolu 14 miestnych organizácií SZA a to:

MO SZA Banská Bystrica, predseda: Ing. Jaroslav Gerboš, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Banská Štiavnica, predseda: RNDr. Milan Húska, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Bratislava, predseda: Ing. Rastislav Gajdošík, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Detva, predseda: Mgr. František Strýček, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Humenné, predseda: Mgr. Peter Mikloš, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Hurbanovo, predsedníčka: Drahoslava Výbochová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Kysucké Nové Mesto, predseda: Zlatica Kalužná, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Nitra, predseda: RNDr. Juraj Miššík, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Rimavská Sobota, predsedníčka: Katarína Kerekešová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Roztoky, predseda: Mgr. Ján Sadiv, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Snina, predseda: Pavol A. Dubovský, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Sobotište, predseda: RNDr. Svetozár Štefeček, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Spišská Nová Ves, predseda: František Sejut, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

MO SZA Žiar nad Hronom, predseda: Pavel Orolín, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kolektívne členstvo :

Nezdolný vrch, predseda: Rastislav Ferulík, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slovenské planetáriá, predseda: Juraj Kubica, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.