Čestní členovia SZA

Za mimoriadny prínos k rozvoju astronómie na Slovensku môže valné zhromaždenie SZA svojim kolektívnym rozhodnutím udeliť čestné členstvo. V priebehu desaťročí existencie nášho zväzu bolo takto poctených štrnásť našich členov.


Ing. František Dojčák (MO Spišská Nová Ves) (†)

Mgr. Ulrika Babiaková (2003, MO Banská Štiavnica) (†)

Mgr. Ladislav Košinár (2003, MO Sobotište) (†)

doc. RNDr. Ivo Zajonc, CSc. (2003, MO Nitra) (†)

Mgr. Ivan Molnár, (2008, MO Galanta) (†)

Antónia Oravcová (2013, MO Nitra) (†)

Ladislav Oravec (2013, MO Nitra) (†)

RNDr. Daniela Rapavá (2017, MO Rimavská Sobota)

Agáta Kohuláková (2017, MO Rimavská Sobota)

Pavel Orolín (2017, MO Žiar nad Hronom)

Michal Maturkanič (2017, MO Humenné)

doc. RNDr. Vladimír Bahýl, CSc. (2022, MO Rimavská Sobota)

RNDr. Pavol Rapavý (2022, MO Rimavská Sobota)

František Sejut (2022, MO Spišská Nová Ves)

  

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.