Jubilanti Február 2024

 
 
 
72 r.  Zora Molnárová
 60 r.  Zuzana Slivková
50 r.  Mgr. František Strýček
45 r.  Marián Varga
25 r.  Patrik Dančo
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.