Jubilanti Október 2022

 
 
     30 r.    Tomáš Medulka
50 r.    Michal Danč
                   40 r.    Mgr. Ľubomíra Hujsová
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.