Jubilanti Jún 2023

 
 
 
84 r . Pavel Orolín
73 r.  Ivan Molnár
72 r.  MUDr. Marián Hudák
60 r.  Ing. Marta Tekačová
50 r.  Ing. Jozef Ilenčík
35 r.  Bc. Jozef Verbovský
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.