Jubilanti August 2022

 
 
 Jozef Haver  - 75 r.  
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.