Jubilanti September 2023

 
 
 
74 r . Mgr. Marta Holubová
71 r . Mgr. Mária Záborská
65 r.  MUDr. Ľuboš Hriň
45 r . Dr.rer.nat. Martin Makuch
30 r . Radoslav Novysedlák
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.