2 % pre astronómiu a rok svetla...

 |  Slovenský zväz astronómov

Slovenský zväz astronómov je už niekoľko desaťročí pojivom pre nadšencov astronómie i priestorom, kde sa stále hľadajú nové možnosti, ako verejnosti priblížiť vesmír. Posledné roky, keď začína rezonovať vo svete problematika svetelného znečistenia a tmavú oblohu s hviezdami už v mestách ťažko zažijete, sa SZA zviditeľnilo mnohými aktivitami na ochranu tohto vzácneho kultúrneho dedičstva. A tak popri vlastných pozorovaniach, pozorovaniach pre verejnosť, popularizačných prednáškach z astronómie, kozmonautiky či fyziky, organizovaní exkurzií po astronomických pamiatkach, spoluúčasti členov na olympiádach, či súťažiach (i medzinárodných), o ktorých vás SZA informuje na svojej stránke, je práve propagácia tmavej oblohy kľúčom ku všetkému.

S novým rokom sa otvárajú dvere do Medzinárodného roka svetla IYL 2015, ktorý stavia svetlo na pomyselný piedestál, bez neho nie je možný život na zemi, je inšpiráciou umelcov a fascináciou pre vedcov, nové optické technológie prevratným spôsobom menia náš život. Zároveň však upozorňuje na význam tmy a preto astronomické aktivity a tiež problematika svetelného znečistenia má v ňom svoj nezastupiteľný základný pilier, podobne ako v Medzinárodnom roku astronómie 2009. Presvedčiť sa o tom môžete na stránke IYL, kde už teraz vidno mnoho akcií, ktoré súvisia práve s astronómiou, významne je zastúpená napr. aktivita Globe at Night. Na Slovensku, aj s našou iniciatívou, sa tiež pripravujú viaceré akcie k roku svetla, všetko samozrejme bez štátnych dotácií, len z projektov a zdrojov z 2 %.

O to viac potrebuje SZA tento rok vašu pomoc, opäť je tu veľká príležitosť ukázať verejnosti túto, pre mnohých tajomnú, skrytú dimenziu našej existencie. Pomaly sa lámu ľady aj u nás. Vláda schválila zmluvu medzi Slovenskou republikou a ESA. Téma kozmu tak snáď začne rezonovať aj v našej spoločnosti a hádam ju aj hodnotovo posunie niekam ďalej. Lebo od konzumu k trvalo udržateľnému rozvoju, k ekologickému mysleniu, sa ide po ceste, ktorú postavila astronómia, pretože prostredníctvom nej hľadáme svoje miesto na Zemi a vo vesmíre. Ona je zároveň i to pomyselné svetlo na tej ceste, to správne svetlo, ktoré vám svieti len na cestu, nie na hviezdy...a vy ich stále na tejto ceste životom vidíte.

Ďakujeme vám za vašu podporu

  • meno: Slovenský zväz astronómov
  • IČO: 00470503
  • právna forma: občianske združenie
  • sídlo: Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota
  • číslo účtu: 5716075/5200, IBAN: SK1652000000000005716075

V prípade, že ste sa rozhodli poukázať na účet SZA 2 % dane, prosím využite na to príslušné formuláre (vyhlásenie o poukázaní sumy a potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám dá zamestnávateľ), ktoré odovzdajte na príslušnom daňovom úrade. Právnické osoby určujú prijímateľa priamo v daňovom priznaní.

Môžete nás podporiť aj finančne či sponzorovaním niektorej akcie SZA.

Za vašu podporu vám srdečne ďakujeme!

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.