Uchádzajte sa o podporu svojich aktivít v roku 2018

Rada SZA na svojom februárovom stretnutí schválila systém podpory astronomických aktivít zväzu pre rok 2018. Tento rok platí opäť výzva pre všetky MO bez rozdielu a individuálnych členov. Majú tak právo uchádzať sa o finančnú dotáciu svojich projektov a uskutočnených astronomických prednášok pre verejnosť. Základnou podmienkou je mať splnené všetky náležitosti voči zväzu na rok 2018 (zaplatené členské, v prípade MO odoslaná správa o činnosti a hospodárení za rok 2017).

Výzva sa týka týchto oblastí:

Všeobecná podpora aktivít pod názvom - PODPORA ČINNOSTI V ROKU 2018.

Je určená pre MO a individuálnych členov na projekty a aktivity v tomto roku. Jej súčasťou je aj formulár prostredníctvom ktorého je nutné o vašu dotáciu požiadať.

Druhou oblasťou je organizovanie astronomických prednášok pre verejnosť pod názvom - HOVORME O ASTRONÓMII.

Finančná podpora organizovania odborných astronomických prednášok pre verejnosť.

Ak vás tohtoročná ponuka zaujala a chcete sa dozvedieť viac, podrobnejšie informácie o podmienkach pridelenia podpory sa dozviete z uvedených materiálov alebo na kontaktnej emailovej adrese.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.