Dotačný program

Rada SZA na svojom februárovom stretnutí schválila systém podpory astronomických aktivít zväzu pre rok 2022. Tento rok platí opäť výzva pre všetky MO bez rozdielu a individuálnych členov. Majú tak právo uchádzať sa o finančnú dotáciu svojich projektov a uskutočnených astronomických prednášok pre verejnosť. Základnou podmienkou je mať splnené všetky náležitosti voči zväzu na rok 2022 (zaplatené členské, v prípade MO odoslaná správa o činnosti a hospodárení za rok 2021).

Ohľadom podpory aktivít členov SZA v roku 2022 Rada SZA rozhodla nasledovne:

  1.     Obidva súčasné dotačné programy sa zlúčia do jedného s názvom Finančná podpora aktivít členov SZA
  2.     Suma vyčlenená na dotácie: 1.000 Eur, nemusí sa však rozdeliť celá. Limit na jednu akciu je 250 Eur.
  3.     Dátum uzávierky žiadostí je koniec marca 2022. Následne Rada SZA rozhodne o výške a pridelení, alebo nepridelení dotačnej sumy žiadateľom.
  4.     Ak zostanú nepridelené finančné prostriedky z vyčlenenej sumy, v auguste 2022 bude vydaná opakovaná výzva na dočerpanie podpory aktivít. Záujemcovia, ktorým bola pridelená dotácia v prvom kole, sa môžu prihlásiť znovu, avšak s iným projektom – nie je možné „dočerpať“ finančné prostriedky na ich prvý projekt. Môžu sa znovu prihlásiť aj záujemcovia, ktorým bol ich projekt v prvom kole zamietnutý.
  5.     Rada SZA si vyhradzuje právo rozhodnúť o pridelení dotácie aj nad určený finančný rámec, napr. v prípade výnimočného projektu, mimoriadne vhodného projektu, a pod.
  6.     Rada SZA vydá aj inštrukcie (účtovnú pomôcku) o potrebných účtovných dokladoch, spôsobe vyúčtovania odmien prednášajúcim, a pod.

Našim cieľom je motivovať členov SZA k aktivitám najmä v tejto dobe, ktorá nepraje ani cestovaniu, ani hromadným akciám, ani ničomu. Protipandemické podmienky sa však začínajú postupne uvoľňovať, tak zvážte svoje možnosti a porozmýšľajte nad astronomickými akciami, ktoré by ste chceli uskutočniť.

 

Poznámka: Pripomíname, že SZA má k dispozícii prístrešok 3 x 3 m (bez stien) na ochranu techniky a ľudí pred rosou, dažďom, a pod. Prístrešok je skvelý, v zloženom stave je v škatuli o rozmeroch 155x30x30 cm, váži asi tonu keď ho nesiete - v skutočnosti váži iba 44 kg. Solídna pevná konštrukcia. Pre viac info kliknite na odkaz BRIMO na našej stránke dolu. Dostali sme ho ako dar od tejto spoločnosti.

Prístrešok patrí nášmu Zväzu, zapožičať si ho môže ktokoľvek z Vás na niektorú zo svojich akcií.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.