2 % pre astronómiu

 

Opäť sa blíži čas, keď sa budete rozhodovať a zvažovať, komu venujete svoje 2 percentá a prečo. Keď to zrekapitulujeme, ono je to tak trocha malý, či dokonca až veľký zázrak, ako dokázal Slovenský zväz astronómov (SZA) žiť desaťročia práve len z týchto 2 percent bez akejkoľvek štátnej podpory. Ten život bol pritom veľmi bohatý nielen na komunitnej úrovni, ale i navonok vo verejnoprospešnej práci, keď sa prostredníctvom SZA dostávali do médií tlačové správy a na stránke združenia informácie a články o astronomických udalostiach s mnohotisícovou čítanosťou. Zrodili sa parky tmavej oblohy a šírilo sa povedomie o škodlivosti svetelného znečistenia, robili sa verejné pozorovania často súkromnými ďalekohľadmi členov združenia, popularizačné prednášky, a to všetko na neziskovom princípe, len za úhradu nákladov, či dokonca úplne zadarmo, len z nadšenia zdieľať ten vesmír s ostatnými ľuďmi. Lebo tá vďačnosť im dobíja baterky. Mnohí z členov SZA si dopĺňajú vzdelanie v pomaturitnom štúdiu astronómie i na odborných seminároch, aby zvyšovali úroveň svojej práce a niektorí aj s víziou, že by snáď mohli robiť prácu, ktorá by ich napĺňala. Väčšinou však popri svojom zamestnaní vo voľnom čase, keď sa iní venujú svojim osobným koníčkom. Ak sa podarilo získať nejaké projekty, vytvárali sa metodické materiály, ktoré sa rozdávali. Členovia spolupracujú s inými astronomickými subjektami pri ich tvorbe, pri akciách pre verejnosť, odborných pozorovaniach. Zväz im z toho mála, čo dokáže získať, v tejto práci pomáha. Tak, ako dom stojí na pevných betónových základoch, SZA stojí na nadšení členov a vedenia, ktoré tieto aktivity organizuje a zviditeľňuje na tej najvyššej úrovni. Tak ako iné OZ, ktoré suplujú nedostatočné služby štátu, aj SZA poskytuje verejnosti mnohé benefity a ďaleko presahuje len nejaké záujmové činnosti svojich členov podľa obvyklých kritérií. To preto, že súčasťou nášho záujmu o astronómiu je aj túžba zdieľať jej krásy a tajomstvá s verejnosťou. A toto nadšenie je chytľavé. Zväz mladne a pribúdajú noví členovia, ktorí cítia ako druh poslania otvárať tie povestné okná do vesmíru všetkým. Podporiť ich v tejto ušľachtilej činnosti, aby ten oheň nevyhasol, môžete opäť a odvďačia sa vám obrazne tak, že vám „znesú“ hviezdy z neba a prinesú dotyk vesmíru s dychom nekonečna. 

D. Rapavá

 

Poukázanie 2 % z dane je jednoduché, stačí vyplniť toto tlačivo (alebo je možné jeho vyplnenie online), tu sú všetky potrebné údaje:

  • Slovenský zväz astronómov
  • občianske združenie
  • Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota
  • IČO 00470503
  • IBAN: SK03 7500 0000 0040 3030 9058

Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie a právnické osoby určujú prijímateľa 2 % priamo v daňovom priznaní.

Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že vám prinesie zážitky z prednášok a pozorovaní úžasného, bizarného sveta nad našimi hlavami.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.