2 % pre astronómiu

Slovenský zväz astronómov už niekoľko desaťročí spája nadšencov astronómie a je priestorom, kde sa stále hľadajú nové možnosti, ako verejnosti priblížiť vesmír. Medzi ciele zväzu patria vzájomná pomoc, zdieľanie skúsenosti, stretávanie sa a výmena vedomostí z rôznych oblastí astronómie. Zväz organizuje alebo spolupracuje pri  mnohých odborných prednáškach a seminároch. V roku 2021 sa nám podarilo podpísať memorandum o spoločných odborných sekciách SZA a Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a tieto sekcie už začali svoju prácu. Podarilo sa tak urobiť krok smerom k zjednoteniu astronomickej komunity na Slovensku.
Stredobodom záujmu zväzu je i verejnosť, pre ktorú usporadúva mnoho podujatí i pozorovaní oblohy. V tomto roku poznačenom pandémiou to bolo zvlášť náročné.
Popularizácia astronómie patrí medzi najdôležitejšie poslania SZA a to nielen pre verejnosť, ale aj mládež na školách, kde je astronómie stále menej. Každý rok prebiehajú súťaže na rôznych stupňoch odbornosti, výstavy, prednášky, exkurzie a ďalšie podujatia. K tým najvýznamnejším celoslovenským patria každoročné Dni hvezdární a planetárií, fotosúťaž „Svieťme si na cestu...nie na hviezdy“, Slovenská amatérska obloha, pozorovania oblohy a meteorických rojov pre verejnosť vo hvezdárňach a ďalšie. O mnohých zaujímavých javoch sa verejnosť dozvedá prostredníctvom tlačových správ SZA alebo priamo z televízie, kde vystupujú členovia nášho zväzu.
Najviac sa asi zviditeľnil úsilím o zachovanie tmavej nočnej oblohy, aby sme pri pohľade na ňu naozaj mohli vidieť objekty vesmíru. Svetelné znečistenie nad obývanými oblasťami našej Zeme je vážnym, priam sizyfovským problémom dnešnej doby a je to práve SZA, ktoré sa ním zaoberá a zaznamenáva také úspechy, ako je založenie už troch parkov tmavej oblohy na Slovensku.
Bohužiaľ, astronómia na Slovensku rozhodne nepatrí medzi finančne preferované oblasti. Činnosti a podujatia SZA nesú na pleciach väčšinou neprofesionálni astronómovia a nadšenci, ktorí do slovenskej astronómie a jej popularizácie investujú svoj voľný čas a aj peniaze. Lebo všetko niečo stojí. Našťastie, každý z nás, zamestnanec, živnostník, alebo právnická osoba, má možnosť presne určiť, kam pôjde aspoň malá, 2 %-ná časť dane a určiť účel, na ktorý sa naše peniaze použijú.
Chceli by ste podporiť činnosti SZA aj v roku 2023? Ak áno, tak to urobte. Nejde o nič zložité, stačí pre daňový úrad vyplniť príslušné formuláre na poukázanie 2 %. Tu sú potrebné údaje:

  • meno: Slovenský zväz astronómov
  • IČO: 00470503
  • právna forma: občianske združenie
  • sídlo: Tomášovská 63, 979 01 Rimavská Sobota
  • číslo účtu: IBAN: SK03 7500 0000 0040 3030 9058

V prípade, že ste sa rozhodli poukázať na účet SZA 2 % dane, prosím využite na to príslušné formuláre (vyhlásenie o poukázaní sumy a potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám dá zamestnávateľ), ktoré odovzdajte na príslušnom daňovom úrade. Právnické osoby určujú prijímateľa priamo v daňovom priznaní.

Môžete nás podporiť aj finančne či sponzorovaním niektorej akcie SZA.

Ďakujeme za vašu podporu a veríme, že vám prinesie zážitky z prednášok a pozorovaní úžasného, bizarného sveta nad našimi hlavami. Viac informácií a podrobností o aktivitách SZA nájdete na našich stránkach www.szaa.org.

Mgr. František Strýček
Rada SZA

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.