ČESKÁ ASTROFOTOGRAFIA MESIACA

| aktuality

Česká astrofotografia mesiaca je nekomerčná súťaž astrofotografických snímkov, ktorú od roku 2005 vyhlasuje Česká astronomická společnost v spolupráci s Hvězdárnou v Úpici z iniciatívy amatérskeho astronóma a fotografa Zdeňka Bardona. Jej cieľom je obohatiť astronomické prostredie o zábery z diania na oblohe a v neposlednom rade v súťaživom prostredí motivovať a inšpirovať nových záujemcov o astrofotografiu. Slovenský zväz astronómov je partnerom tohto projektu na Slovensku a má zastúpenie aj v tíme porotcov ČAM.

Prinášame vám víťazný snímok ČAM za minulý mesiac:

Názov: NGC 3718, Arp214, NGC3729 a Hickson56

 Autor: Martin Myslivec

Komentár k aktuálnemu obrázku s bližšími informáciami

 

Odkaz na stránky ČAM    Archív víťazných záberov ČAM
 

Kniha NEBESKÉ PERLY ČESKÉ A SLOVENSKÉ ASTROFOTOGRAFIE

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.