Slovenská amatérska obloha 2019

| aktuality

Obľúbené stretnutie voľnočasových astronómov pod názvom Slovenská amatérska obloha malo svoje pokračovanie aj v roku 2019 a to svojím v poradí už štvrtým dejstvom. V dňoch 25. - 27. 10. 2019 sa zišlo viac ako 40 nadšencov pod majestátnou a umelým svetlom málo zasiahnutou oblohou Podpoľania v blízkosti obce Látky. Aj keď organizátori pod tlakom okolností zmenili jarný termín na jesenný, počasie posledného októbrového víkendu bolo nadmieru priaznivé.

Na lúke pred penziónom začali už pred západom Slnka pribúdať teleskopy rôznych priemerov, no hlavný program začínal takpovediac "pod strechou". Po dobrej večeri privítal účastníkov Mgr. Tomáš Dobrovodský, ktorý predstavil hlavných organizátorov a partnerov podujatia a vo svojom príspevku opísal výročia spájajúce sa s rokom 2019. Ako už býva zvykom, navštívi nás aj profesionálny astronóm. Tentokrát sme urobili malú výnimku a spojili sme sa s ním aspoň prostredníctvom internetu. Bol ním doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD., čerstvý predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti, ktorý nám z Estónskeho Tartu porozprával o 100. výročí založenia Medzinárodnej astronomickej únie a projektoch s tým spojenými.

Po skončení úvodného programu dostala naša nedočkavosť, stupňovaná vedomím jasnej oblohy nad nami voľnosť a po krátkej príprave sme vyrazili k ďalekohľadom. Miestna samospráva nám ako obvykle vyšla v ústrety, vypla osvetlenie v okolí a tak sa pozorovalo dlho do noci. Tí najvytrvalejší boli dokonca nad ránom odmenení krásnym zodiakálnym svetlom spojeným s východom Mesiaca krátko pred novom.

Sobotňajší prednáškový program pozostával z príspevkom účastníkov podujatia. V doobedňajšom bloku sme sa zoznámili s pozorovateľskou skupinou organizujúcou svoje aktivity prostredníctvom sociálnej siete, zavítali sme na La Palmu, jeden z ostrovov kanárskeho súostrovia a troškou histórie nás oboznámil Ing. Pavol Mikulík, PhD., ktorý odprezentoval pôvod a vznik jedného z kľúčových astronomických atlasov predchádzajúcich storočí - Bayerovej Uranometrie.   

Slnečné počasie umožnilo aj krátku prezentáciu digitálnych slnečných hodín - malej vychytávky, ktorá svojou "zložito prepracovanou jednoduchosťou" baví oči zainteresovaných do podstaty zobrazenia času pomocou zdanlivého pohybu Slnka po oblohe.

Poobedný blok bol venovaný odbornému pozorovaniu v domácich podmienkach a nechýbali tak príspevky venované zákrytom, premenným hviezdam a tranzitom exoplanét. Jedným z vrcholov tohtoročnej Slovenskej amatérskej oblohy bola bezpochyby prezentácia o mimoosích konštrukciách astronomických ďalekohľadov z úst nestora zhotovovania amatérskej techniky Ing. Milana Kamenického. Praktickými skúsenosťami s pozorovaním pomocou týchto zaujímavých konštrukcií a neskôr aj samotným večerným pozorovaním planéty Saturn, nás previedol Mgr. Peter Dolinský zo Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

O skvelý záver podujatia sa postarala druhá pozorovacia noc opäť spojená s vynikajúcimi podmienkami, pri ktorých si aj tí najnáročnejší nemohli nájsť výhovorky.

Jednoducho spojenie dobrej atmosféry, kvalitného prednáškového programu a jasnej, tmavej podpolianskej oblohy vytvorili z tohto ročníka SAO zážitok, ktorý sa bude v budúcnosti len veľmi ťažko prekonávať. Organizátori na mieste prezradili aj ďalšie smerovanie tohto podujatia, ktoré je zamerané na podporu stretávania sa a výmeny skúseností pri pozorovaní v domácich podmienkach a zároveň cieli na prehĺbenie zážitku pozorovania pod umelým svetlom len v obmedzenej miere zasiahnutou nočnou oblohou. 

R. Gális

 Doc. Gális sa nám prihovára zo svojho estónskeho projektového pracoviska

 Nočné pozorovania v bezprostrednej blízkosti penziónu

Slnečné počasie počas soboty umožnilo pozorovať Slnko...

... a tiež demonštrovať princíp fungovania digitálnych slnečných hodín

Mimoosé konštrukcie astronomických ďalekohľadov vzbudili veľký záujem účastníkov

Večerný súmrak pred pozorovacou nocou

Majestátny ranný zodiak očaril aj skúsených pozorovateľov

 Autori fotografií: RNDr. Pavol Rapavý, Mgr. Stanislav Kaniansky, Mgr. Tomáš Dobrovodský


späť na SAO

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.