Za lepšie svetlo v Prahe

| Slovenský zväz astronómov | aktuality

Svetelné znečistenie je svetlo rozptýlené v ovzduší. Je to svetlo vyrobené človekom, umelo pridávané do nočnej krajiny. Svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme – teda na cestu, ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí, ktorí si potrebujú oddýchnuť.

Svietením do nezmyselných a nepotrebných smerov, zbytočne veľkým výkonom zdrojov svetla, nesprávnou konštrukciou a nevhodným umiestnením osvetľovacích telies človek spôsobil, že tmu je dnes treba hľadať! Problematika rušivého svetla zasahuje do mnohých oblastí nášho života, a to veľakrát bez toho,aby sme si to uvedomovali. Počnúc porušením nočného životného prostredia pre živočíchy a rastliny, cez zasahovanie do nášho občianskeho aj súkromného života, negatívne zdravotné vplyvy až po stratu prirodzeného hviezdneho neba nad našimi hlavami. 

Problém svetelného znečistenia je najvypuklejší vo veľkých mestách. Pritom riešenie nie je až také zložité, stačí len správne svietiť. Bohužiaľ práve tí, ktorí by mali tomuto problému venovať pozornosť, sa danej veci vôbec nevenujú. Preto vznikla aj nasledovná petícia (http://www.petice.com/svetlo) za lepšie svetlo v Prahe. Ak ju podporíte, možno aj vy trochu prispejete k lepšiemu nočnému životnému prostrediu.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.