Tvorivý učiteľ fyziky XIII

| aktuality

Tradičná konferencia Festival fyziky – Tvorivý učiteľ fyziky XIII sa konala v reprezentatívnych priestoroch  Smolenického zámku (Kongresové centrum SAV) v dňoch 22. – 24. apríla 2022 po dvojročnej pauze z dôvodu pandémie.

Hlavnými organizátormi tohto mimoriadneho podujatia bola Slovenská fyzikálna spoločnosť a  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Hvezdárňou v Rimavskej Sobote a Pedagogickou sekciou Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.

V Smoleniciach sme sa stretli už po 13-krát a všetkých účastníkov potešilo zrušenie náročných hygienických opatrení, takže druhý deň konferencie sme už mohli byť bez rúška, ktoré v mnohých prípadoch značne sťažovalo komunikáciu, zvlášť pri prednáškach.

Na konferencii odznelo vyše 40 pôvodných príspevkov a snáď najviac zaujal Trh nápadov s množstvom invenčných demonštrácií a pokusov.

Pôvodná predpoveď počasia bola neutešená, no tentokrát našťastie nevyšla. Obloha bola jasná, pozorovacie podmienky veľmi dobré. Účastníkom boli k dispozícii dva ďalekohľady (Newton 250/1200 a 8“ Celestron) a tak sme si užili množstvo objektov nočnej oblohy, Mesiac a planéty však absentovali. Počas dňa bol účastníkom k dispozícii aj chromosférický ďalekohľad Lunt a pohľad na našu dennú hviezdu bol skvelý. Dve skupiny slnečných škvŕn boli dokonca viditeľné aj bez ďalekohľadu. Niektorí účastníci obetovali aj príjemnú atmosféru slávnostnej konferenčnej večere a chceli sa venovať astrofotografii...

Pre tých, ktorí boli na Smolenickom zámku po prvýkrát bolo zážitkom objavovať jeho historické priestory aj skvelý výhľad z veže.

Konferencia však nie je len o prednáškach, prezentáciách, často prekvapujúcich experimentoch, ale aj o osobných stretnutiach a kuloárnych diskusiách. Tie končili až neskoro v noci, podobne ako astronomické pozorovanie,

Z našej „astronomickej obce“ sa konferencie zúčastnili V. Bahýl, J. Obertová, M. Obert, P. Rapavý a R. Takács, ktorí zabezpečovali denné aj nočné pozorovania a predniesli príspevky Vesmírne ďalekohľady a Akom som sa naháňal po oblohe.

Tak ako už po niekoľko rokov, aj teraz bola súčasťou konferencie výstava invenčných fyzikálnych fotografií D. Rapavej Kúzlenie svetlom a účastníkom boli k dispozícii aj plagáty a informačno-propagačné materiály, z ktorých mnohé budú skrášľovať školy, pracovne či príbytky.

Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník a príspevky budú uverejnené aj na stránke TUF.

Tohtoročnú konferenciu je možné hodnotiť ako mimoriadne úspešnú, a naše poďakovanie patrí predovšetkým doc. Ješkovej a doc. Kirešovi z UPJŠ. Snáď jediným nedostatkom bol mimoriadne nabitý program a teda aj pomerne málo času na kuloárne diskusie.

Pavol Rapavý.

 

Prof. Slabeycius pri invenčnej prednáške „Vodík. Budúcnosť, alebo slepá ulička?“

Trh nápadov

Trh nápadov

Niektoré z experimentov museli byť na zámockej terase...

Niektoré z experimentov museli byť na zámockej terase...

 

Pozorovanie Slnka

Pozorovanie Slnka

Zo zámockého interiéru

Zo zámockého interiéru

Príhovor doc. V. Bahýla na konferenčnej večeri

Príhovor doc. V. Bahýla na konferenčnej večeri

Jedna z mnohých spoločných fotografií pri výstave Kúzlenie svetlom dr. D. Rapavej

Jedna z mnohých spoločných fotografií pri výstave Kúzlenie svetlom dr. D. Rapavej

O skvelú náladu sa perfektne postarali doc. S. Iľkovič a doc. F. Kundracik

O skvelú náladu sa perfektne postarali doc. S. Iľkovič a doc. F. Kundracik

Smolenický zámok

Smolenický zámok

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.