Anketa časopisu Kozmos

Milá čitateľka, milý čitateľ časopisu Kozmos!

Našou snahou je neustále zvyšovať kvalitu nášho časopisu, prinášať Vám zaujímavý obsah a pripravovať ho tak, aby bol pre Vás atraktívnym a užitočným zdrojom aktuálnych informácií z rôznych oblastí astronomického výskumu vesmíru. Vážime si názory našich čitateľov, a preto sme sa rozhodli osloviť Vás prostredníctvom tejto ankety a zistiť Vaše preferencie týkajúce sa nášho časopisu.

Vopred Vám ďakujeme za vyplnenie a zaslanie ankety.

Redakcia časopisu Kozmos

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.