zo života miestnych organizácií SZA

Na tomto mieste si môžete prečítať články zo života miestnych organizácií zväzu. Články sú zoradené od najnovších po najstaršie.


ZO ŽIVOTA MO – Perzeidy Kysuce

Po dlhom roku sme sa opäť stretli, aby sme sa zúčastnili jednej z najlepších akcií roka MO SZA KNM. Na tohtoročnú výpravu za padajúcimi meteormi sme nemuseli cestovať príliš ďaleko. Naša akcia sa uskutočnila doma na Kysuciach v dedinke na severe Slovenska, v Novej Bystrici. 

Pokračovať v čítaní

ZO ŽIVOTA MO - Astrokemp Perzeidy 2018

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle hostilo aj v tomto roku odborno-pozorovateľský astrokemp „Perzeidy 2018“, ktorého väčšinu účastníkov tvorili členovia MO SZA Humenné. V termíne od 7. do 14. augusta 2018 sa počas každej noci 12 členov expedície venovalo vizuálnemu pozorovaniu meteorov roja Perzeidy podľa metodiky International Meteor Organization (IMO). Ďalší traja účastníci mali na starosti zachytávanie meteorov fotograficky. Medzi nimi bol aj vzácny hosť,

Pokračovať v čítaní

ZO ŽIVOTA MO: V Rimavskej Sobote bilancovali

V sobotu 14. júla 2018 sa uskutočnila každoročná výročná schôdza MO SZA Rimavská Sobota, za účasti väčšiny členov, tentokrát sa nás zišlo 20 takmer z celého Slovenska. Niektorí boli s nami len virtuálne, pre pracovné či vážne osobné dôvody sa zúčastniť nemohli (Vaňo, blahoželáme).

Pokračovať v čítaní

ZO ŽIVOTA MO: Solárne dni 2018 na Gymnáziu v Detve

Je už tradíciou, že študenti Gymnázia v Detve organizujú každý rok pre žiakov podpolianskych základných škôl i širokú verejnosť podujatie s názvom Európske solárne dni. Už druhým rokom pomáhajú s organizovaním podujatia aj členovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Detve. Termín padol tentoraz na 11. mája 2018.

Pokračovať v čítaní

ZO ŽIVOTA MO: Ocenenie našich členov

Hvezdáreň v Rimavskej Sobote bola otvorená 4. októbra 1977 ako prvá účelová budova hvezdárne na Slovensku, a od roku 1994 v nej má svoje sídlo aj Slovenský zväz astronómov. Astronómia sa stala súčasťou mesta, obe organizácie svojimi výsledkami mu robia dobré meno nielen na Slovensku ale aj za hranicami. Na počesť Rimavskej Soboty, ako výraz uznania práce hvezdárne, bola v roku 2001 pomenovaná aj planétka (20495) Rimavská Sobota.

Pokračovať v čítaní

ZO ŽIVOTA MO: Bačkorová astronomie

Miestna organizácia SZA v Rimavskej Sobote by sa vlastne ani „miestnou“ volať nemusela. Veď máme tu členov od západu po východ, od juhu po sever a niekoľko aj spoza hraníc. Jedným z tých novších je, aj astronomickej komunite známy, astrofotograf Zdenek Bardon. Keďže členský preukaz má len nedávno, vždy sa pousmejem, keď mi napíše, že je hrdý člen SZA i s průkazkou...

Pokračovať v čítaní

ZO ŽIVOTA MO - Prednáška o meteoritoch v Nitre

Piatok 16. novembra 2018 bol pre našu Nitriansku hvezdáreň astronomickým sviatkom. Privítali sme veľmi vzácneho a milého hosťa, naslovovzatého odborníka na meteority, pána prof. RNDr. Vladimíra Porubčana, DrSc. Pán profesor je spoluobjaviteľom meteoritu Rumanová, ktorého kúsok máme aj na našej hvezdárni.

Pokračovať v čítaní

ZO ŽIVOTA MO: Slnečná parabola v Astroparku

Všetko to začalo už dávnejšie na konferencii v Smoleniciach, kde sme mali príspevok aj o Astroparku pri hvezdárni v Rimavskej Sobote. Keď sa poslucháči pýtali, odkiaľ máme všetky tie nápady, prípadne odkiaľ na to máme, s úsmevom som povedal svoju obľúbenú frázu: "Keď mám dobrú náladu, tak občas niekomu dovolím, aby nám niečo venoval".

Pokračovať v čítaní

ZO ŽIVOTA MO: Orionidy v Poloninách

Miestna organizácia SZA v Humennom zorganizovala, s finančnou podporou SZA, v termíne 20. - 22. októbra 2017 na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle astropraktikum „Orionidy 2017“. Ako napovedá sám názov, program bol zameraný na vizuálne pozorovanie meteorov roja Orioníd a sporadického pozadia.

Pokračovať v čítaní

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.