Ženy a dievčatá v astronómii

Calendar
Akcie
Date
07.03.2024 17:00 - 21:00
Location
CVČ KOŠICE
Author
Miloš Obert

Description

Organizácia Spojených národov vyhlásila 11. február za Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede. Od roku 2019 Medzinárodná astronomická únia (IAU) v termíne od 11. februára do 8. marca iniciuje aktivity, ktoré sa zameriavajú na ženy a dievčatá v astronómii. Aj Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV organizuje aktivity, ktoré vyzdvihujú úlohu žien v rozvoji vedy a zároveň povzbudzujú dievčatá, aby uvažovali o kariére v astronómii.

IAU národní koordinátori pre popularizáciu astronómie na Slovensku, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAVPrírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Centrum voľného času v Košiciach Vás srdečne pozývajú na podujatie, ktoré sa koná v rámci iniciatívy IAU Ženy a dievčatá v astronómii. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 7. marca 2024 v priestoroch hvezdárne a planetária Centra voľného času v Košiciach.

Podujatie začne o 17:00 hod. premietaním dokumentárnych filmov. Iniciatívu IAU Ženy a dievčatá v astronómii predstaví IAU národný koordinátor pre popularizáciu astronómie na Slovensku doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. (Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach).

Program bude pokračovať prednáškou Vesmír v laboratóriu, ktorú prednesie Mgr. Zuzana Kaňuchová, PhD. (Astronomický ústav SAV, v. v. i., Tatranská Lomnica). V prednáške nám predstaví, čo skúmajú astronómovia v laboratóriách a ako k svojej práci využívajú časticové urýchľovače. Prednáška bude v rovnakom čase dostupná aj online, prostredníctvom videokonferenčného systému Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, dostupného cez internetový prehliadač na tejto adrese.

Podujatie bude pokračovať o 19:30 hod. projekciou hviezdnej oblohy v planetáriu a za jasného počasia aj pozorovaním objektov večernej oblohy pomocou ďalekohľadov Centra voľného času v Košiciach.

Location information

CVČ KOŠICE

Street
Popradská
City
040 11 Košice
County
Košický kraj
Country
Slovakia
Url
https://www.cvckosice.sk
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.