Zraz vizuálnych pozorovateľov Vizual

Calendar
Seminár
Date
16.09.2023 - 22.09.2023
Location
Astronomické observatórium na Kolonickom sedle
Author
Miloš Obert
Url
https://visual.astrokolonica.sk

Description

Zraz vizuálnych pozorovateľov je úplne nové podujatie Vihorlatskej hvezdárne organizované ako súčasť implementácie projektu „Cez Poloniny ku hviezdam“ podporeného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia so zameraním na rozvojové projekty transformácie regiónu NP Poloniny.

Vo všeobecnosti vizuálnych pozorovateľov v astronómii ubúda. Vizuálne pozorovania sú nahradzované použitím elektronických detektorov, ktoré poskytujú vyššiu presnosť a pohodlie pre obsluhu. Napriek tomu existujú pozorovatelia, ktorí chcú zažiť pozorovanie vlastnými očami. Existujú vizuálni pozorovatelia premenných hviezd (aj medzi pracovníkmi hvezdárne), obľúbené je tiež pozorovanie vlastnými očami deep sky objektov, čo sú hmloviny, hviezdokopy, galaxie. To sú objekty, ktoré bežne ukazujeme laickým návštevníkom pri večernom pozorovaní. Tu však ide o náročnejšie pozorovania. Veľakrát ide vlastne o to, odhaliť limitné možnosti daného prístroja a ľudského oka. Takáto aktivita je dlhodobo známa v susednej Českej republike pod názvom „Amatérska prehliadka oblohy (APO)“. Preto podujatie pripravujeme v úzkej spolupráci práve s členmi tejto skupiny, ktorá sa medzičasom stala samostatnou Sekciou Českej astronomickej spoločnosti.

Podujatie bude mať charakter stretnutia vizuálnych pozorovateľov, na ktorom budú vykonávať praktické pozorovanie, zakresľovanie a vymieňať si skúsenosti. Využívať budú priestory a techniku observatória, vlastnú techniku buď privezenú, alebo už inštalovanú v Pavilóne pre vizuálne pozorovania. Pozvaní budú známi pozorovatelia zo Slovenska a okolitých krajín. Maximálny počet účastníkov – 20. Trvanie podujatia týždeň. Termín vždy v septembri z dôvodu vysokej pravdepodobnosti dobrého počasia a ešte relatívne teplých a dlhých nocí. V rámci projektu zorganizujeme pilotný nultý ročník v roku 2023 a prvý ročník v roku 2024. Účastníci budú ubytovaní v ubytovacích priestoroch observatória bezplatne. Pre záujemcov o väčší komfort ponúkame sprostredkovanie ubytovania v neďalekých ubytovacích zariadeniach. Stravovanie si budú zabezpečovať samostatne s využitím regionálnych kateringových služieb.

Personálne zraz zabezpečuje projektový manažér projektu “Cez Poloniny ku hviezdam” Pavol A. Dubovský, ktorý je známy aj ako najvýkonnejší vizuálny pozorovateľ premenných hviezd na Slovensku. Pomáhať mu bude ďalší pracovník Vihorlatskej hvezdárne Tomáš Medulka, tiež skúsený vizuálny pozorovateľ. Ideovým vedúcim je Karel Kolomazník, jeden zo zakladateľov APO, ktorého hlavnou úlohou je identifikácia zaujímavých objektov na vizuálne pozorovanie.

V závere zrazu sa uskutoční aj malý seminár, na ktorom budú prednesené teoretické prednášky a prezentované výsledky praktických pozorovaní.

Registrácia : https://visual.astrokolonica.sk/registracia/

Location information

Astronomické observatórium na Kolonickom sedle

City
067 61 Kolonica
Country
Slovakia
© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.