Leonidy 2015

| aktuality

Okolo 17. novembra, v deň pre našu krajinu taký významný, máme pravidelne možnosť pozorovať maximum jedného zo známych meteorických rojov - Leonidy. Pri optimálnych pozorovacích a poveternostných podmienkach by sme mali tento rok vidieť asi 20 meteorov za hodinu. Nie je to pravda veľa, výhodou sú podmienky spojené s dobrou fázou Mesiaca, ktorý svojím jasom nebude rušiť pozorovanie hlavného maxima.

Roj je pomenovaný podľa súhvezdia Lev, do ktorého sa nám premieta jeho radiant a odkiaľ meteory zdanlivo vylietajú. Materským telesom roja je periodická kométa 55P/Tempel-Tuttle, ktorú objavil 19. 12. 1865 Ernst Wilhelm Liebrecht Tempel v Marseille a nezávisle 6. 1. 1866 Horace Parnell Tuttle v Cambridge. Roj je charakteristický aj značnou premenlivosťou svojej aktivity, čo je spôsobené nerovnomerným rozložením meteoroidov pozdĺž dráhy. V nie až tak dávnej minulosti bol v súvislosti s Leonidami pozorovaný niekoľkokrát aj meteorický dážď, no tento rok sú očakávania oveľa skromnejšie.
 
Celková aktivita Leoníd je rozložená do obdobia od 6. do 30. novembra a najvyššia býva len niekoľko dní okolo maxima. Tento rok je v predpovediach zahrnuté výraznejšie podružné maximum 17. novembra večer okolo 22:00 h SEČ, to hlavné nastane až 18. novembra ráno okolo 05:00 h SEČ. Radiant roja vyjde nad obzor približne hodinu po západe Mesiaca, pričom obe skutočnosti pozorovaniu významne prospejú. V blízkosti oboch maxím by sme mohli za dobrých podmienok na tmavej oblohe pozorovať do 20 meteorov za hodinu.
 
Ročná doba s charakteristickými prvkami jesenného počasia nie je pozorovaniu priaznivo naklonená. Ak však počasie nebude proti, je dobré poskúsiť sa nájsť tmavé pozorovacie miesto s nerušeným výhľadom až k obzoru, dobre sa obliecť a zadívať sa na krásu oblohy ozdobenú jedným z najvýznamnejších meteorických rojov celého roka.

Približná poloha radiantu meteorického roja Leonidy v čase maxima činnosti

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.