Odborno-pozorovateľské stretnutie SAO 2016

| aktuality

Počas víkendového prelomu apríla a mája (29.4. – 1.5. 2016) vstúpilo do povedomia astronomických nadšencov a pozorovateľov nočnej oblohy u nás nové podujatie pod názvom Slovenská Amatérska Obloha 2016. Stretnutie sa uskutočnilo v penzióne Kerametal v obci Látky (časť Mláky) na strednom Slovensku. Oblasť nachádzajúca sa v náruči krásnej podpolianskej prírody, s mimoriadne dobre zachovaným nočným životným prostredím je známa svojimi výbornými podmienkami pre pozorovanie nočnej oblohy.

Podujatia sa zúčastnili viac ako tri desiatky amatérskych astronómov (niektorí aj so svojimi rodinnými príslušníkmi) z rôznych kútov Slovenska. V priebehu programu mali možnosť stretnúť sa s kolegami profesionálmi, vypočuť si zaujímavé príspevky venované možnostiam obohatiť svoju pozorovateľskú činnosť a vzájomne si vymeniť skúsenosti.  

Na začiatku sme si vypočuli aj keď sprostredkovaný, ale veľmi povzbudivý pozdrav od podpredsedu Českej astronomickej společnosti Pavla Suchana, ktorý prečítal zástupca ČAS-u Ing. Jakub Koukal z Hvězdárny Kroměříž.

Vážení slovenští přátelé!

Jménem České astronomické společnosti i za organizátory srazů majitelů dalekohledů a pozorovatelů v České republice je mi ctí pozdravit vaše SAO 2016. V České republice už téměř dvě desetiletí probíhají tyto srazy v podobě víkendového setkání MHV nebo týdenního pobytu Dovolená s dalekohledem a dalších dvou menších akcí. Nyní se setkáváte vy na vaší astroparty. Velmi mě to těší, protože moje zkušenost s takovým setkáním je jen dobrá. Je to prostor pro poznávání se, pro výměnu zkušeností a pro společné pozorování. Je to také prostor k setkávání profesionálních a amatérských astronomů. Blahopřeji organizátorům a vám všem přeji, ať vás provází jasná obloha a ať se vše vydaří.
                                                                                      
Pavel Suchan, místopředseda České astronomické společnosti
 

No a po ňom predstúpil pred účastníkov úvodný prednášajúci. Bol ním nestor slovenskej stelárnej astronómie a predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV RNDr. Ladislav Hric, CSc., so svojím zaujímavým rozprávaním O hviezdach a ľuďoch.

V nasledujúcom priebehu odzneli z úst slovenských a českých lektorov zaujímavé príspevky na aktuálne „pozorovateľské“ témy.  Ešte v piatok večer sa Ing. Martin Vrašťák zo Sekcie pozorovateľov premenných hviezd a exoplanét ČAS rozhovoril o pozorovaní tranzitov exoplanét v amatérskych podmienkach. S námetmi na pozorovanie rôznych druhov premenných hviezd prišiel Mgr. Emil Kundra, PhD. z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. Pozičné merania a ich následné spracovanie pútavo priblížil Matej Korec z KHaP MH v Žiari nad Hronom a o možnostiach pozorovaní meteorov pomocou dostupnej astronomickej techniky porozprával Ing. Jakub Koukal z Českej republiky.

Jedným zo zámerov organizátorov bola snaha uskutočniť toto stretnutie pod výnimočne  krásnou a kvalitnou oblohou. V tomto kontexte tak nechýbal ani príspevok venovaný jej ochrane, pod názvom Parky tmavej oblohy na Slovensku a možnosti pozorovania v nich.
V programe pre voľnočasových astronómov by nemala chýbať ani astrofotografia. Jej základy zhrnul Mgr. Peter Dolinský zo Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Blok odborných prednášok sme zakončili prehľadovým zhrnutím informácií o aktuálne dostupnej astronomickej technike pre pozorovateľské, ale aj výskumné účely. Prezentoval ho Mgr. Karol Petrík z firmy Astronyx. Väčšina lektorov bola prítomná po celý čas pobytu a tým pádom aj k dispozícii pre kuloárne otázky či pomoc pri riešení konkrétnych problémov s technikou alebo spracovaním údajov v domácich podmienkach.

Nočné hodiny využila väčšina zo zúčastnených na pozorovanie s vlastnou astronomickou technikou. Keďže miestna samospráva vyšla v ústrety organizátorom a v okolí vypla verejné osvetlenie, miestne prostredie umocnené vyššou nadmorskou výškou spôsobilo, že sme pozorovací čas trávili doslova v prírodnom planetáriu. Pozorovanie v takýchto podmienkach na našom území je totiž aj pre otrlejších pozorovateľov vždy veľkým zážitkom.

Súčasťou nočného pozorovania bol aj výklad základov orientácie na nočnej oblohe pre hostí a pozorovateľov začiatočníkov, obohatený o pozorovanie najznámejších objektov prostredníctvom 30-centimetrového ďalekohľadu.  

Prvý ročník Slovenskej amatérskej oblohy sa stal pre nás minulosťou. Stručne spracované odborné témy aj s kontaktami na autorov sa stanú onedlho súčasťou našich stránok. Zostáva však pomaly premýšľať nad náplňou stretnutia nadchádzajúceho. Bezprostredné reakcie zo stretnutia ukázali, že o svojich účastníkov mať núdzu nebude. Do času stráveného v spoločnosti podobne zapálených pozorovateľov, navyše pod nádhernou oblohou, sa totiž vždy oplatí investovať.

Stretnutie SAO 2016 zorganizoval Slovenský zväz astronómov a členovia zväzu sa mali možnosť ho zúčastniť za zvýhodnených podmienok. Veľké poďakovanie patrí aj partnerom podujatia: Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, firme ASTRONYX, ENSECO s.r.o. a za materiálnu pomoc s pozorovateľskou technikou aj Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

L Hric

Na úvod predniesol svoj príspevok RNDr. Ladislav Hric, CSc.

 Pod kvalitnou oblohou nesmelo chýbať ani rozprávanie o hľadaní tmy na Slovensku.

Nástenný panel so základnými astronomickými informáciami pre miesto nášho pobytu.  

Na podujatí bolo možné zakúpiť aj zaujímavú literatúru. Karol Petrík prezentuje svoju knihy o astrofotografii.

Matej Korec rozprával o pozičných meraniach a ich spracovaní.

spolocne foto

Spoločné foto väčšej časti zúčastnených SAO 2016. Podaktorí totiž ešte doháňali spánkový deficit. Foto: Peter Dolinský

Momentka z bezpochyby zaujímavej prednášky Martina Vrašťáka o pozorovaní exoplanét v amatérskych podmienkach.</p

Prednáškový program prebiehal v spoločenskej sále penziónu.

Nočný pozorovateľský program priamo pred penziónom a pod fantastickou oblohou. Foto: Roman Vaňúr

panorama

 Panoráma miesta s vychádzajúcou Mliečnou cestou. Foto: Roman Vaňúr

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.