Odborno-pozorovateľské stretnutie SAO 2017

| aktuality

V piatok popoludní sa za upršaného počasia začalo parkovisko pri penzióne Kerametal (Látky, časť Mláky) pomaly zapĺňať autami so značkami od Košíc po Záhorie a od Kysúc po Podunajskú nížinu. Schádzali sa tu záujemci o druhý ročník Slovenskej amatérskej oblohy – stretnutia záujemcov o astronómiu, ktorý v dňoch 28. 4. – 30. 4. zorganizoval SZA. Zišlo sa nás vyše 40 a jediným nedostatkom bolo počasie... Ďalekohľady teda ostali v autách.

V úvode predseda SZA T. Dobrovodský privítal účastníkov, predstavil lektorov a poďakoval partnerom a podporovateľom (I.G.C.STROJAL s.r.o., SAS pri SAV, TROMF, KHaP MH). Keďže nepriaznivá predpoveď počasia tentokrát meteorológom vyšla, boli sme nútení program mierne upraviť, no aj na takúto možnosť organizátori pamätali. Očakávaný zákryt Aldebarana Mesiacom (prvý z troch tohtoročných – 28. 4., 6. 11., 31. 12.) sa teda pozorovať nedal a tak sa slova ujal J. Tóth rozprávaním o meteorite Košice, na hľadaní ktorého sa podieľalo aj niekoľko prítomných. Stručne spomenul síce všetky „slovenské“ meteority (Lenartov, Oravská Magura, Divina, Veľké Borové, Rumanová, Smolenice, Uhrovec, Diviaky nad Nitricou), no základom boli „Košice“: od vizuálnych pozorovaní, cez videá až po určenie dopadovej oblasti, nálezy a analýzu. Košice boli len 15. meteoritom s rodokmeňom. Záverom s úsmevom vybalil aj najväčší (2,19 kg) nájdený fragment – a že to bola kópia sa dalo zistiť len tým, že bol podozrivo ľahký.

Na tému meteority hovoril aj P. Rapavý o ďalšom „našom“ meteorite Kňahyňa, od pádu ktorého vlani 9. 6. uplynulo 150. rokov. O Kňahyni je, zvlášť na internete, množstvo nepresných, či zavádzajúcich informácií. V príspevku (spoluautor P. Begeni) boli uvedené fakty získané štúdiom historických materiálov, ako aj novšie výsledky o smere letu, hmotnosti meteoritu aj meteoroidu.

Sobotňajší program zahájil S. Kaniansky obrazovo zaujímavým príspevkom o expedícii do astronomického raja v púšti Atacama. Bola to už jeho druhá expedícia, tentokrát spolu s J. Tóthom, zameraná na výber vhodných miest pre unikátny systém AMOS (All-sky Meteor Orbit System). Zúčastnili sme sa teda spolu s nimi a pokochali sa nielen prírodou, krásnou nočnou oblohou, ale navštívili aj niekoľko významných observatórií. Pekný článok (AMOS a Tauridy v Atacame) bol uverejnený v Kozmose 2/2016. Samotný systém AMOS podrobnejšie predstavil J. Tóth, ktorý dnes okrem Slovenska už funguje aj na Kanárskych ostrovoch a v Čile. Viac o systéme AMOS je vo videu.

O „hľadaní tmy“ a aktivitách našincov hovoril P. Rapavý. Zhrnul aktivity od roku 2007/2008 až po vyhlásenie Triparku tmavej oblohy Východné Karpaty (9. 9. 2016), prvého na území troch štátov. Vyhlásenie parku je jedna vec, no aby ďalej žil je už o niečo náročnejšie. Našou perlou je Park tmavej oblohy Poloniny, kde od roku 2010 bolo vytvorených množstvo zaujímavých miest, ktoré prispievajú k rozvoju astroturistiky. Ostatným projektom je meteoroid Kňahyňa, plánovaným Tmavé srdce Polonín v Runine a možno aj ďalší park...

O podmienkach pozorovania úplného zatmenia Slnka 21. 8. 2017, asi najfotografovanejšieho úkazu histórie, stručne porozprával S. Kaniansky. Je to zatmenie série saros 145, ktorého predošlé zatmenie bolo 11. 8. 1999. Väčšina expedícií bude v západnej časti USA, kde je pravdepodobnosť jasnej oblohy vyššia a tak prajeme našim kolegom šťastnú cestu a dobré počasie.

Popoludňajší program zahájil M. Vrašťák, správca Slovenského katalógu novoobjavených premenných hviezd, prednáškou o objavovaní premenných hviezd. Prestavil vhodnú pozorovaciu techniku a hlavne metódy a možnosti spracovania pozorovaní. Popísal tak niekedy neľahkú cestu od samotného pozorovania až po objav, uverejnenie a katalogizovanie novej premennej hviezdy. Sám už niekoľko takýchto objavov má a medzi účastníkmi bol aj náš najúspešnejší objaviteľ nových premenných hviezd P. Nosáľ z Vígľaša.

O možnostiach objavov asteroidov neprofesionálnym astronómom prednášal Š. Kürti. Sám sa venoval hľadaniu asteroidov v databázach archívnych snímkov, na observatóriu Piszkéstető a teraz pozoruje prostredníctvom prenajatého času na on-line ďalekohľadoch. Na svojom konte ich už má 360 a všetky informácie sú na jeho inovovanej stránke. Na jenom konkrétnom prípade popísal cestu od objavu až po pomenovanie a v závere prednášky si k sebe pozval V. Bahýla, ktorému oficiálne odovzdal osvedčenie o pomenovaní asteroidu (471109) Vladobahýl, ktoré bolo uverejnené v MPC 103983 len 13. 4. 2017. „Ujo Vlado“ svoje dojatie skrýval len veľmi ťažko...

Nakoľko jeden z plánovaných lektorov P. Vereš bol už v Bostone (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) spojenie s ním bolo len prostredníctvo internetu. Tému „Programy NASA venované výskumu asteroidov“ sme tak mali z prvej ruky, nakoľko predtým pracoval na projekte Pan-STARRS ako aj v Jet Propulsion Laboratory. Získali sme teda zaujímavé informácie priamo zo zdroja a po prednáške bol priestor aj na otázky poslucháčov.

Večerný program vyplnil P. Dolinský z Hurbanova svojim netradičným príspevkom s názvom čosi ako „nefotografujme len deep-sky“. Zameral sa na množstvo úkazov, ktoré sú zaujímavé a pri niektorých nepotrebujeme ani výkonnú techniku. Väčšinu dokumentoval vlastnými zábermi a aj keď už čas značne pokročil, jeho rozprávanie poslucháčov zaujalo a často vyvolávalo bohatú diskusiu.

Z času na čas niekto vyšiel von, no aj tí šťastnejší videli maximálne dve hviezdy... Škoda, lebo obloha je tu nádherná. Nevyužité teda ostali aj ďalekohľady, ktoré prezentovala firma Tromf, kde niektorých zaujali veľké binokuláre. Nočné čakania na vyjasnenie boli vyplnené premietaním filmov z produkcie KHaP, či kuloárnymi diskusiami, z ktorých niektoré končili až po polnoci. V rámci programu boli prezentované aj knihy Astronomické oko a Nebeské perly české a slovenské astrofotografie, pre účastníkov boli k dispozícii plagáty z dielne hvezdárne v Rimavskej Sobote, Kozmosy či astronomická literatúra.

Účastníci sa o SAO vyjadrovali pochvalne, páčilo sa im ešte viac ako vlani a už sa tešia na ďalšie stretnutie, snáď už pod jasnou oblohou.

Juraj Toth a meteority

"Daždivou" alternatívou k plánovanému pozorovaniu v prvý večer bol program o slovenských meteoritoch. Na zábere Juraj Tóth

Stano Kaniansky otvoril doobedný sobotňajší blok svojím astronomickým cestopisom po Atacame

Stano Kaniansky otvoril doobedný sobotňajší blok svojím astronomickým cestopisom po Atacame

P. Rapavý


Palo Rapavý predstavuje jedinečnú knihu českých a slovenských astrofotografov "Nebeské perly české a slovenské astrofotografie"

asteroid (471109) Vladobahýl (Š.Kürti a V. Bahýl)

Jedným z vrcholov podujatia bolo aj odovzdanie pomenovania asteroidu (471109) Vladobahýl (Š.Kürti a V. Bahýl)

 Program takmer zo zatajeným dychom počúvali ako najmladší, tak aj tí vekom zrelší (v pozadí) účastníci...

Prednaska

... jednoducho si v programe každý našiel to "svoje" čo ho zaujalo

Z prestížneho Harvard-Smithsonian Center for Astophysics v Bostone (MA) rozprával a po prednáške nám zamával Peter Vereš

Technika

Astronomická technika zostala tento rok len pod strechou, ale i tak bol o ňu veľký záujem

J. Tóth a M. Vrašťák

Stretnutie vytvorilo priestor aj na zaujímavé rozhovory a výmenu skúseností (J. Tóth a M. Vrašťák)

spoločné foto

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.