SAO 2020 SMM - oznam o zrušení podujatia

| aktuality

Dovoľte, aby sme vám oznámili, že s ohľadom na rozhodnutie krízového štábu SR a preventívne opatrenia platné na území BBSK prijaté k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19 sa podujatie SAO 2020 - Stredoslovenský Messierov maratón v plánovanom termíne 27. - 29. 3. 2020 NEUSKUTOČNÍ.

O prípadnej zmene termínu vás budeme včas informovať.

Organizačný výbor SAO 2020 - SMM

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.