Svetelné znečistenie pre študentov aj starostov

| aktuality

Problematike správneho svietenia, či poukazovanie na negatívne dôsledky svetelného znečistenia, sa už niekoľko rokov venuje naša organizácia. Sme radi, že aj vďaka nám sa o tomto fenoméne modernej civilizácie už čoraz častejšie hovorí v médiách. Jednou s foriem propagácie sú aj prednášky, besedy, či prezentácie. V novembri a decembri sme oslovili nielen študentov a ich pedagógov, ale aj zástupcov samospráv... Viac informácií je na stránke svetelneznecistenie.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.