Uchádzajte sa o podporu svojich aktivít v roku 2016

| aktuality

Rada SZA na svojom januárovom stretnutí schválila systém podpory astronomických aktivít zväzu pre rok 2016. Tento rok platí opäť výzva pre všetky MO bez rozdielu a individuálnych členov. Majú tak právo uchádzať sa o finančnú dotáciu svojich projektov, uskutočnených astronomických prednášok pre verejnosť a prvý krát aj pre astronomické krúžky vo svojom okolí. Základnou podmienkou je mať splnené všetky náležitosti voči zväzu na rok 2016 (zaplatené členské, v prípade MO odoslaná správa o činnosti a hospodárení za rok 2015). 

Výzva sa týka troch oblastí:

Prvou je všeobecná podpora aktivít pod názvom - PODPORA ČINNOSTI V ROKU 2016.

Je určená pre MO a individuálnych členov na projekty a aktivity v tomto roku. Jej súčasťou je aj formulár prostredníctvom ktorého je nutné o vašu dotáciu požiadať.

Druhou oblasťou je organizovanie astronomických prednášok pre verejnosť pod názvom - HOVORME O ASTRONÓMII. 

No a treťou je podpora astronomických krúžkov pod názvom - POZOROVANIE NÁS BAVÍ. Podmienky ako ju získať nájdete v priloženom dokumente a podrobný popis predmetu dotácie v tomto odkaze.

Ak vás tohtoročná ponuka zaujala a chcete sa dozvedieť viac, podrobnejšie informácie o podmienkach pridelenia podpory sa dozviete z uvedených materiálov alebo na kontaktnej emailovej adrese.

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.