FotoFest 2013

| aktuality

FotoFest 2013 (MFF UK FotoFest 2013) bola fotografická súťaž poriadaná Matematicko-fyzikálnou fakultou Karlovej univerzity v Prahe, ktorej slávnostné vyhodnotenie bolo 28. 11. 2013 v Národnom dome na Vinohradoch. FotoFestu sa zúčastnila aj naša členka Dr. D. Rapavá z Hvezdárne v Rimavskej Sobote. Keď sme sa dozvedeli, že „naša“ fotografia bude aj v oficiálnom kalendári MFF UK (dokonca na titulke – to bolo prekvapenie), rozhodnutie po dlhých rokoch navštíviť Prahu bolo už jednoduché.

Do súťaže bolo zaslaných 418 fotografií a odborná porota vybrala obe Dankine do finálového výberu na výstavu v Společenském sále Národního domu na Vinohradech v Prahe.

Po vernisáži výstavy (asi 70 fotografií) mal inšpiratívnu predseda poroty prof. M. Vojtěchovský „Rozdiel medzi fotografiou a fotkou“, no to najlepšie ešte bolo len pred nami. V Majakovského sále, kde ocenená fotografia zdobila jeho priečelie, zrazu zaznela slovenčina a Danka si prevzala cenu za víťazstvo v kategórii „Rozšířené smysly a obraz přírodních jevů aneb matematika, fyzika a informatika neovlivněná člověkem“.

Príjemné chvíle v Prahe pokračovali už v prítomnosti Dr. J. Grygara, no keďže program bol doslova nabitý a aj pracovné povinnosti volali, po niekoľkých hodinách sme sa museli rozlúčiť. Veď nás ešte čakal seminár aj fotografický workshop.

Byť však v Prahe a nezájsť do Ondřejova by bolo také nelogické, veď tu mále veľa známych či priateľov: Fero Zloch je predošlý riaditeľ hvezdárne v Rimavskej Sobote, s Elenkou Dzifčákovou sme „drali“ ešte školské lavice a stretnúť sa s doc. Kleczkom je predsa vždy inšpiratívne. Oj, ako som sa potešil, keď ma pani Helena hneď spoznala, veď sme sa nevideli možno aj 20 rokov...

Cestou domov sme ešte navštívili aj vynovenú Hvězdárnu a planetárium v Brne. Privítal nás usmiaty riaditeľ Jirka Dušek a predstavil nám túto unikátnu (nielen) astronomickú inštitúciu, ktorá v ostatnom období len ťažko zvláda nápor návštevníkov. Hlavným lákadlom je planetárium s projekčným systémom RSA Cosmos a projektorom Chronos II. Všetko je tu nové, no ponechali si aj pôvodné malé planetárium ZKP-1 ešte z roku 1959. S troškou nostalgie som si však zaspomínal na tunajšie semináre, konferencie, pozorovania i nocľahy na nafukovačke či hier „na vraha“, ktorých som sa zúčastňoval v tejto Mekke amatérskej astronómie ešte v polovici sedemdesiatych rokov.

 

 

 

Danka pri svojich fotografiách na výstave

 

 

Prof. Vojtechovský pri prednáške

 

 

Prezentácia MFF UK

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.