Festival fyziky 2014

| aktuality

7. ročník Festivalu fyziky – Tvorivý učiteľ fyziky sa uskutočnil 27. – 30. apríla 2014 v Kongresovom centre SAV v Smolenickom zámku. Táto konferencia ponúka vynikajúcu príležitosť zvlášť tým, ktorým záleží na skvalitňovaní vyučovania fyziky od škôl základných až po vysokoškolské. V ostatných rokoch sa toto podujatie vyprofilovalo na fórum (nielen) tých, ktorí fyziku učia a zúčastňujú sa ho aj naši kolegovia z Českej republiky.

Hlavným organizátorom je Slovenská fyzikálna spoločnosť a spoluorganizátormi PrF UPJŠ, FÚ SAV, Pansophia, Hvezdáreň v Rimavskej Sobote a Pedagogická sekcia JSMF. Konferenciu už tradične podporuje aj Astronyx a SZA, nechýba tu teda ani astronómia. 

Z „preambuly“:

Festival fyziky ponúka vynikajúcu príležitosť pre všetkých fyzikov z výskumu aj z pedagogickej praxe, ktorým záleží na tom, aby fyzika bola ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Určený je najmä učiteľom škôl všetkých stupňov, ktorí sa chcú deliť so svojimi nápadmi ako v súčasnosti skvalitniť vyučovanie fyziky.

Festival je zameraný predovšetkým na prezentáciu zaujímavých experimentov, inovatívnych vyučovacích metód a postupov, ktoré u žiakov a študentov stimulujú záujem o fyziku. Žijeme v čase, kedy fyzika a jej praktické aplikácie v elektronike, informačnej technike, doprave a energetike dramaticky menia životný štýl súčasnej spoločnosti.

Dôležitou súčasťou je „Trh fyzikálnych nápadov“, pri ktorom účastníci predvádzajú a ponúkajú osvedčené fyzikálne experimenty a praktické učebné pomôcky, hotové na prebratie do pedagogickej praxe. 

Pozvané prednášky predniesli prof. Š. Luby (Prognóza nanovedy a nanotechnológie – výskumy a perspektívy), Dr. I. Túnyi (Vnímanie času) a prof. J. Krempaský (Syntropia – nový pojem v etike). V rámci programu odznelo 42 pôvodných príspevkov, prednášky končili v neskorých večerných hodinách a kuloárne diskusie pokračovali aj potom. Inšpiratívne boli Trhy nápadov, ktoré sú prínosné predovšetkým pre invenčných pedagógov. Keďže počasie bolo tohto roku vcelku priaznivé, už tradične boli v programe aj astronomické pozorovania o ktoré je vždy záujem, veď nočná obloha ponúka vždy niečo nové...

Posterov bolo tohto roku mimoriadne veľa a tak sa musela využiť aj expozícia v zámockej veži. „Našinci“ (SZA SAS, hvezdáreň) sa prezentovali nielen príspevkami (V. Bahýl a P. Rapavý), ale aj invenčnými fotografiami (D. Rapavá), fotografické slideshow zožali zaslúžený potlesk.

Prof. J. Pišút, ktorého „rukami“ na kvantovke prešlo množstvo fyzikov sa priznal, že čosi také ešte nevidel. Spoločne sme si zaspomínali na naše študentské časy aj skvelé projekty APVV, kde ho tie astronomické zaujali a podporil ich. 

Konferencia to bola skvelá, bola to príležitosť stretnúť sa s kolegami i priateľmi, mali sme sa skutočne ako na zámku...

Najväčšie poďakovanie však patrí obetavému organizátorovi dr. D. Krupovi, ktorý je akousi dušou tohto festivalu. Ďakujeme, Dalibor! 

P. Rapavý 

Súvisiace články

Festival fyziky 2008 – 2013

FF 2011, FF 2012, FF 2013

FF 2014

 

Zámocké nádvorie

Zámocké nádvorie

Trh nápadov

 Trh nápadov

Výstava fotografií

 Výstava D. Rapavej Tajomstvo svetla a vody

Millikanov pokus

 Millikanov pokus

Príhovor D. Krupu pri slávnostnej večeri

 Príhovor D. Krupu pri slávnostnej večeri

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.