Kolos 2022 aj Poloniny

| aktuality

               

 

 

Medzinárodná konferencia o výskume premenných hviezd

   KOLOS 2022  

26. až 28. októbra 2022

Úspešný reštart Kolosu

 

V dňoch 26.10. až 28.10.2022 organizovala Vihorlatská hvezdáreň v Humennom tradičnú konferenciu pod názvom Kolos. Spoluorganizátormi boli Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice. Konala sa ako súčasť riešenia projektu APVV-20-0148 „Od interagujúcich dvojhviezd k exoplanétam“. Konferencie sa zúčastnilo 52 astronómov, z toho 36 priamo a 16 cez internet. Z hľadiska štátnej príslušnosti boli zastúpené Slovensko, Česko, Poľsko, Ukrajina, Rusko, Srbsko a Arménsko. Zaznelo 35 ústnych odborných príspevkov a 7 príspevkov bolo prezentovaných vo forme posterov. Celý program prebiehal v priestoroch hotela Kamei na Sninských rybníkoch s výnimkou výletu vo štvrtok popoludní na Astronomické observatórium na Kolonickom sedle. Zhromaždenie významných astronómov na teritóriu Sniny neuniklo pozornosti primátorky mesta Daniely Galandovej. Prišla pozdraviť účastníkov počas spoločenského večera v stredu. Ako vo svojom záverečnom zhodnotení spomenul Peter Mikloš, poverený riadením Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, podaril sa úspešný reštart konferencie Kolos po tom, ako v roku 2020 sa konferencia nekonala vôbec a v roku 2021 len online formou.

V úvode konferencie bolo v minulosti zvykom venovať sa zhrnutiu práce vykonanej na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v uplynulom roku. Tentoraz bol záber o niečo širší. Igor Kudzej, bývalý riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, zakladateľ a hlavný organizátor konferencie, pripomenul míľniky z predchádzajúcich vydaní. Išlo hlavne o zoznam významných osobností, ktoré sa konferencie zúčastnili. Je až neuveriteľné kto všetko z astronomických dôvodov navštívil tento údajne nerozvinutý „koniec“ Slovenska. V druhom úvodnom príspevku sa Pavol A. Dubovský pozrel do budúcnosti a predstavil ambiciózny „Strategický plán rozvoja Astronomického observatória na Kolonickom sedle na obdobie 2023 – 2027“.

Potom už nasledoval odborný program konferencie rozdelený do šiestich sekcií. Prvé tri boli venované rôznym oblastiam výskumu premenných hviezd (kataklizmatické, symbiotické a iné, zákrytové). Ďalšie sekcie boli ako zvyčajne venované iným témam, v poradí: iné astrofyzikálne oblasti; kozmický výskum, slnečná sústava, geofyzika; spolupráca profesionálov a amatérov v astronómii; vzdelávanie v astronómii, astroturistika a parky tmavej oblohy. Väčšina príspevkov sa venovala analýze konkrétnych zaujímavých objektov, alebo išlo o informáciu čomu sa daný výskumník venoval v poslednom čase. S potešením možno konštatovať, že išlo všetko o nové, nepublikované informácie, čiže konferencia v tomto zmysle plní svoju očakávanú funkciu. Len jedna prednáška bola skutočne prehľadová. Išlo o príspevok Augustína Skopala z  Astronomického ústavu SAV v.v.i., ktorý sa venoval vzplanutiam v symbiotických systémoch.

Dá sa povedať, že práve reprezentatívna účasť stelárneho oddelenia našej najvýznamnejšej astronomickej inštitúcie bola hlavným pozitívom tohtoročného Kolosu. Theodor Pribulla, ktorý je aj hlavným riešiteľom grantu APVV-20-0148, sa nemohol z dôvodu karantény zúčastniť osobne. Svoj príspevok však predniesol online a takisto moderoval aj stretnutie riešiteľov uvedeného projektu, ktoré prebehlo počas výletu na Astronomické observatórium na Kolonické sedlo. Takáto porada je svojím spôsobom historická. Nešlo totiž len o dohodnutie výskumných postupom medzi jednotlivými riešiteľmi. Do riešenia projektu sú okrem Astronomického ústavu SAV v.v.i. zapojené aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice a Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Išlo teda o koordináciu medzi nimi pri získavaní a analýze dát. K trom spomenutým inštitúciám sa pridala aj Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci, kde je tiež možnosť získavať kvalitné fotometrické dáta pre výskum premenných hviezd. Tak sa naplnil podtitul konferencie „Integrácia slovenských hvezdární v spoločných výskumných projektoch“. Hovorilo sa až o takých konkrétnostiach ako je kooordinácia používania detekčných zariadení na jednotlivých teleskopoch. Zrozumiteľnejšie: ak máme k dispozícii viacero pozorovacích miest, tak spektrograf s dosahom do ultrafialovej oblasti umiestnime na vysokohorskom stanovisku na Skalnatom plese a spektrograf s vyšším rozlíšením môže pôsobiť aj v nižšej polohe, napr. v Kolonici a neprekáža mu ani svetelné znečistenie v Hlohovci.

Počas porady riešiteľov grantu APVV mali ostatní účastníci program v planetáriu, kde sa uskutočnila premiéra nového full dome programu, ktorý sa bude používať v palnetáriu na Kolonickom sedle a bola aj ukážka výsledkov astrofotografických diel dosiahnutých na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle. Tu sa zaskvel prítomný astrofotograf z Českej republiky Karel Kolomazník, ktorý ináč fotí na diaľku pomocou astrografu inštalovaného v pavilóne Atacama na AO na Kolonickom sedle.

Večer zvyčajne venovaný cestovateľským zážitkom astronómov bol tentoraz zameraný na spomienky na V.P. Ceseviča, významného sovietskeho astronóma, ktorý zohral dôležitú úlohu aj v živote viacerých účastníkov konferencie. Jeden z troch príspevkov o ňom pripravil Nikolay Samus z Astronomického ústavu Ruskej akadémie vied, hlavný koordinátor všeobecného katalógu premenných hviezd. Je to jedna z významných osobností, ktorá poctila svojou účasťou konferenciu Kolos. Tentoraz len sprostredkovane cez internet, ale v roku 2007 bol prítomný osobne.

Konferencie sa tiež zúčastnilo šesť z devätnástich členov Sekcie premenných hviezd a exoplanét Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov. Treba povedať, že všetci aktívne, s príspevkami. Vyzdvihnúť treba najmä prínos Matúša Kamenca, ktorý experimentálne vyskúšal a zdokumentoval transformáciu z farebných kanálov DSRL fotoaparátu do štandardného Johnson-Cousinsovho BVRcIc fotometrického systému. Jeho postup môžu smelo používať aj ďalší užívatelia tohto cenovo najprístupnejšieho spôsobu získavania vedecky prínosných fotometrických pozorovaní.

Úlohou organizátorov je teraz zabezpečiť prípravu zborníka príspevkov a venovať sa ďalšiemu zvyšovaniu kvality konferencie v budúcnosti. Prvý krok je už urobený. Konferencia Kolos má vlastnú web stránku kolos.astrokolonica.sk.

Za miestny organizačný výbor

Pavol A. Dubovský 

 

Na tejto fotografii je len časť účastníkov. Niektorí ostali v hoteli a niektorí... čítajte ďalej

 

Park tmavej oblohy Poloniny bol vyhlásený v roku 2010 a realizovali sme v ňom niekoľko úspešných projektov.

Jedným z nich bola "49. rovnobežka" ktorá prechádza nielen "naším parkom" ale aj ďalšími významnými miestami. O tom všetkom informujú tabule umiestnené za obcou Uličské Krivé, ktoré sme realizovali v roku 2011. Čas však pokročil a aj u miestnych akosi vyprchalo nadšenie... Nuž a tak sme sa spoločne s P. Begenim vybrali dať okolie aspoň čiastočne do poriadku, veď takto si mnoho turistov z auta túto jedinečnosť ani nevšimne.

Okolie bolo zarastené, k slovu prišla pílka, pákové nožnice, kosák a naša chuť...

Teraz je tabuľu vidieť už aj z diaľky, kde sa dá zaparkovať

Hmm, ale zub času sa podpísal hlavne na strieške...

Boli sme unavení a spotení, no odmenou nám boli krásne sfarbené Poloniny, bolo to ako v rozprávke

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.