Výstava v Novom Sade

| aktuality

Vo Vojvodinskom múzeu a archíve v Novom Sade bola 15. 11. 2022 slávnostne otvorená výstava astronomických fotografií „Pohľad na oblohu“ Miloša Gagića a jeho hostí.

Jedným z nich bol aj Jaroslav Grňa z Báčskeho Petrovca, náš zahraničný člen (MO Rimavská Sobota). Jaro je profesorom fyziky na slovenskom gymnáziu J. Kollára.

Na Gagićových fotografiách (na niektoré sa môžete pozrieť TU) boli prevažne galaxie, hmloviny, hviezdokopy. S Jarom boli na výstavu, ako autori, pozvaní aj Filip Mitić z Belehradu a Dušan Mrđa z Nového Sadu, ktorý zaujal fotografiou hmloviny Činka, ktorú zhotovil cez ďalekohľad len mobilom.

Vernisáže sa zúčastnilo vyše 300 (!) návštevníkov výstavu otvoril prof. Dr Dušan Mrđa a program moderoval Aleksandar Zorkić, autor portálu Astronomski magazin. Počas výstavy bola podpísaná aj zmluva o spolupráci medzi Astronomickým spolkom Sírius z Prijedoru a Astronkmickým združením Kosmos z Nového Sadu.

Výstava je organizovaná v rámci cezhraničného projektu Srbsko – Maďarsko IPA ELECTRA a bude verejností prístupná do konca novembra.

 

Text Jaroslav Grňa, úprava PR

Pozn. Toto je len jedna z mnohých aktivít nášho Jara Grňu. Je nielen astrofotografom a pozorovateľom, venuje sa aj popularizácií astronómie, zhotovil pekné slnečné hodiny v Báčskom Petrovci, hraje na fujare a je skvelým kuchárom.

Slávnostná vernisáž

Jaro Grňa s autorom a priateľom Milošom Gagićom

Na vernisáž prišlo vyše 300 ľudí...

Jaro na výstavu vybral Mesiac a Slnko

 

Tu je niekoľko obrázkov z Jarových aktivít:

 

 

 

© 2021 Slovenský zväz astronómov. Všetky práva vyhradené.